Kamu

Resmi Gazete’de yayımlandı: 5 yıl şartı kaldırıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı ile Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, artık atamalarda Kamuda ve /veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olma şartı aranmayacak.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası yeni bir yönetmelik yayımlandı. Resmen yayımlanan yönetmelikte Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevlerinde bazı değişiklikler yapıldığı görüldü. Yönetmeliğe göre, Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda, iki üyede “Kamuda ve /veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartı aranmayacak.

Ayrıca yönetmeliğe göre, Afet ve Acil Durum Kurulu kuruldu. Kurul; içişleri Bakanının başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Kızılay Demeği ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşacak. Kurulun sekretaryasını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütecek.

İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılan değişiklikler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu. 1 adet Daire Başkanı ve 3 adet Şube Müdürü kadrosu ihdas edildi. Buna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı, meteorolojik karakterli doğal afetler, hidrometeoroloji, deniz meteorolojisi ve meteorolojiyle ilgili geliştirme çalışmaları yapacak.

Zirai meteoroloji konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla tarım sektörüne yönelik zirai meteorolojik uygulamaları yapma veya yaptırma görevi verilen başkanlık, kuraklık konusunda araştırma ve analiz yapmak, meteorolojik faktörlerin bitki gelişimine etkileriyle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmakla ilgili faaliyet yürütecek. Uzaktan algılama ve sayısal tahmin ürünlerinin tarımda kullanımına yönelik araştırma ve analiz yapacak olan başkanlığın görev alanı şöyle tanımlandı: “İklim kayıt ve gözlemlerini kullanarak iklim ve iklim değişikliğini izlemek, araştırmak, raporlamak, ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşmak, Türkiye iklimi ve iklim sınıflandırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak. İklim değişikliği model çalışmaları yapmak veya yaptırmak, iklim değişikliği projeksiyonları için veri ve ürün üretmek suretiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iklim değişikliği uyum veya azaltım çalışmalarına meri mevzuat doğrultusunda bilimsel destek vermek. Uluslararası kuruluşlarla sorumluluk sahasına giren konularda teknik iş birliği yürütmek.”

Görevden alınanların ataması hakkında değişiklik

İletişim Başkanlığı için 1 Adet Daire Başkanı ve 1 adet İşletme Müdürü kadrosu ihdas edildi.Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda, iki üyede “Kamuda ve /veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartı aranmayacak. Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanların atamasının Cumhurbaşkanı tarafından yapılmasına ilişkin düzenleme kaldırıldı.
Dahiliye Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan kadroya mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanmış olanların görevden alındıklarında atanacakları kadrolara ilişkin düzenleme kaldırıldı.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu