Genel

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşçiler dikkat! Sağlık sorunları nedeniyle işveren sözleşme feshi yapabilecek

Çalışan ve sağlık sorunları hakkında kritik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 

İÇTİHAT BİRLEŞTİRME KARARI

Yargıtay, işçinin uzun süren sağlık sorunları nedeniyle işveren tarafından iş sözleşmesinin derhal feshedilmesine yönelik olarak İçtihat Birleştirme Kararı yayımladı.

İŞVEREN SÖZLEŞME FEHİ HAKKINA SAHİP

Yargıtay, çalışanların sağlık sorunu nedeniyle işe devamsızlıklarına ilişkin olarak önemli karar aldı. Resmi Gazete’de yer alan İçtihat Birleştirme kararına göre, işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek 6 haftayı aşması nedeniyle işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilecek.

İŞÇİDEN SAVUNMA ALINMAYACAK

4857 sayılı İş Kanunu’nun 252inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.” açıklamasına uyan sağlık raporları nedeniyle işveren tarafından yapılan derhal fesih nedeniyle işçiden savunma alınması da gerekmeyecek.

Bir yanıt yazın