Ekonomi

QNB Finansbank uyardı 30 Nisana kadar e-Deftere geçiş yapılması gerekiyor!

QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinden 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Deftere geçiş yapan mükelleflerin 30 Nisan 2021 tarihine kadar ilk e-Defter yüklemelerini yapması gerektiğini hatırlattı. Peki, e-Defter nedir? Kimler e-Defter kullanmak zorundadır? İşte QNB Finansbank’ın konuya ilişkin açıklamaları…

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistem anlamına gelmektedir. Türkiye’de binlerce kişi e-Defter kullanmak durumundadır. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan QNB Finansbank 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle e-Deftere geçiş yapan mükelleflerin 30 Nisan 2021 tarihine kadar ilk e-Defter yüklemelerini yapması gerektiğini duyurdu.

e-Deter nedir?

Yevmiye ve Kebir Defter kayıtlarının elektronik ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlayan sistemdir

Kimler e-Defter kullanmak zorundadır?

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan tüm firmalar, e-Fatura’ya geçişlerini izleyen yılın başında e-Defter uygulamasına geçmelidir.

Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve sonrasındaki yıllarda bağımsız denetime tabi olan firmaların ise takip eden yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.

2018 ya da 2019 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmalar 01.01.2021 tarihinden itibaren, 2018 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzerinde olan firmalar 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Defter ürününe geçmelidir.

Bununla birlikte, e-Defter kullanan tüm firmaların 01.01.2020 itibarıyla özel entegratörler veya GİB yolu ile defterlerini en az 10 yıl boyunca saklamaları gerekmektedir.

Ayrıca, komisyoncu veya tüccar olarak yaş sebze-meyve ticareti yapan (5957 Sayılı Kanun) firmaların en geç 31.01.2020 tarihine kadar e-Defter ürününe geçişleri zorunludur.

Mevcutta ya da ileri bir tarihte e-Defter uygulamasına zorunlu olarak giren mükelleflerin tam bölünme, birleşme veya nevi değişikliğine gitmeleri durumunda devrolan, birleşen ya da bölünme sonucunda oluşan firmalar tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı doldurmadan e-Defter uygulamasına geçmelidir.