Av. Eren Evren / Son Makaleleri

Av. Eren Evren / Bütün Yazıları

Av. Eren Evren

Bütün Yazıları

Av. Eren Evren

Eğitim Sisteminin Üvey Evlatları olan Özel Okul ve Dershane Öğretmenlerinin Hakları

Ülkemizde Dershanelerde ve Özel Okullarda görev yapan Öğretmenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok Bu öğretmenlerimizin tümü, aynı kurumda dahi çalışsalar, kanundan kaynaklı olarak her yıl belirli süreli sözleşme yapmak zorunda...
09 Kasım 2019

Kişisel Verilerin İhlaline Karşı Sigorta Poliçesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 27.08.2019 tarihinde verdiği karara konu olan olayda; şirket çalışanlarının birisinin bilgisayarına sızan zararlı bir yazılım şirket ağında bulunan diğer bilgisayarlardaki personel ve müşterilere...
29 Ekim 2019