Av. Eren Evren
Av. Eren Evren
Yazarın Makaleleri
2020'de ikinci el araç alacaklara müjdeli haber!
İkinci el aldığınız bir otomobilde sorunlar çıkmaya başlarsa ne yapmanız gerekir? Hepimizin başına gelebilecek bir olayda Yargıtay 13 Hukuk Dairesi 19.06.2019 tarihli kararında çok şükür tüketici aleyhine olan bir uygulamayı bozarak doğru...
Sigortalının ölümü halinde yakınlarına aylık bağlanma koşulları
Sigortalının iş kazası sonucu ölümü halinde yakınlarına bağlanacak olan ölüm aylığının şartları ve kimlere bağlanacağı anlatılmıştır.  5510 sy yasanın 32.maddesine göre; a) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları...
Ekonomik Zorluk, Çalışan Ücretinin Ödenmemesi için Geçerli Bir sebepmidir?
İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 Sayılı İş Kanununun 32/4. maddesinde ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. Yine İş Kanununda, 5953 Sayılı...
Bir Spor Dalının Adı, Marka Olarak Tescil Edilemez
Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 30.10.2019 tarihli kararına göre; Bir spor dalının adı, bu spor dalı Türkiye'de pek tanınmasa veya çok yapılmasa bile kimseye marka olarak tesciline izin verilemez. Yargıtay 30.10.2019 tarihli karar düzeltme...
Çalışanların Whatsapp Yazışması Sebebi İle İş Akitlerinin Feshi Hukuka Uygun Mudur?
İş hayatında aynı işyerinde çalışanların whatsapp programı kullanarak kendi aralarında gruplar kurdukları ve bu gruplarda zaman zaman işyeri uygulamalarını, yöneticilerini veya işverenlerini eleştirdikleri ve bazen de sınırı aşan yorumlarda...
Eğitim Sisteminin Üvey Evlatları olan Özel Okul ve Dershane Öğretmenlerinin Hakları
Ülkemizde Dershanelerde ve Özel Okullarda görev yapan Öğretmenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok Bu öğretmenlerimizin tümü, aynı kurumda dahi çalışsalar, kanundan kaynaklı olarak her yıl belirli süreli sözleşme yapmak zorunda...
Kişisel Verilerin İhlaline Karşı Sigorta Poliçesi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 27.08.2019 tarihinde verdiği karara konu olan olayda; şirket çalışanlarının birisinin bilgisayarına sızan zararlı bir yazılım şirket ağında bulunan diğer bilgisayarlardaki personel ve müşterilere...