Murat Aydın Akademisyen
Murat Aydın Akademisyen
Yazarın Makaleleri
Engelsizliğe Bir Adım: Çiğli Belediyesi
Tarihsel süreçte ekonomi politik ve ekonomi politik mekânsallığın belirli sürelerle değişmesi toplumun iletişim tarzında değişimlere sebebiyet verirken toplumsal aidiyetlerdeki kabulleniş tarzlarının niteliği de bu değişimden etkilenmiştir....
Eşitsizliği Eşitliğe Taşıma Politikası: Bornova Belediyesi Dijital Sınıf Projesi
Türkiye Cumhuriyeti'nin devraldığı toplumsal yapıda eğitimli sayılabilecek kitle tüm nüfusun içinde iki elin on parmağını geçmeyecek seviyedeydi. Memleketin genel durumu da eklenince Cumhuriyet idaresinin eğitim politikası da buna bağlı...
Dönüşümün Önündeki Engel: CHP’nin Önseçimi
Kelimeler, sadece iletişim kurmak veya bir şeyi tanımlama amacıyla sınırlı değildir. Çok yönlü anlam veya çağrışım içerebileceği gibi geçerli olduğu dönemin işlevinden bağımsız da olabilir. Hatta mahiyetinden ziyade mevcut toplumca...
Türk Siyasetinde Bülent Ecevit: Bilinenin Bilinmeyeni(!)…
Cumhuriyet sonrası Türk siyasal yaşamı birçok siyasi figürü ağırladı. Her biri tarafı oldukları siyasi yelpaze ve toplumsal bilinciyle bulundukları dönemin veya sonrasının siyaset değerlerinden hareketle yeniden değerlendirilebilse de genelde...
31 Mart’tan 24 Haziran’a
Siyaset okumaları, bazı istisnalar hariç belirgin şekilde içinden çıktığımız toplum kesiminin izlerini taşır. Buradaki izler bazen oluşan veya oluşmakta olan değişimi aleni şekilde dışarı yansıtmayabilir. Örneğin genelde yıllardır...
Bazı Şeyler Olduğundan Daha Fazlasıdır: Cumhuriyet
Toplumsal bellek… Ortak paydalar gibi farklı hususların varlığından da oluşabilir. Hatta tüm kesimler için aynı şeyi ifade de edebilir… Tarih farklı coğrafyalarda bu belleğin ürünleriyle dolu, tıpkı Anadolu coğrafyasında olduğu gibi…...