banner123

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler ile Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

POLİTİKA 04.07.2018, 09:20 04.07.2018, 09:40
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK),  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı. 

477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı  kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca  kararlaştırıldı.

Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı  kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer  alan "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda  geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve  "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10  Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların  yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar,  Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan  kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler,  Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer  işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

Yemin töreninin yapılmasıyla birlikte yeni düzenleme yürürlüğe girecek

Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin  düzenlemeler, 24 Haziran'da birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem  Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Bu arada, KHK'da yer alan bir başka düzenleme ile Başbakanlık merkez  teşkilatında "uzman yardımcısı" kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre  sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı  aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.

Yorumlar (0)