Personel Alımı

Polis Akademisi Başkanlığı alım için ilan verdi: Başvurular başladı!

Polis Akademisi Başkanlığı alım için ilan verdi. Verilen ilana göre, müracaatlar başladı. Adaylar 7 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

Polis Akademisi Başkanlığı Doktor Öğretim Üyesi unvanında (1), Öğretim Görevlisi unvanında (1) ve Araştırma Görevlisi unvanında (3) Öğretim Elemanı alımı yapacak. Adaylardan istenilen şartlar açıklandı. Şartları sağlayanlar, 19.04.2023 – 07.05.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Eymir Mah. 49. Sk. PK: 06834 Ankara/Gölbaşı) adresine şahsen veya posta yoluyla başvurularını yapabilecekler.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;
İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan;

Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

İki adet vesikalık fotoğraf,

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (Terhis olan adaylar terhis tarihinin yer aldığı askerlik durum belgesini, tecilli olan adaylar hangi tarihe kadar tecilli olduğunu gösterir askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.),

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Özgeçmiş (YÖK Formatında),

Müracaat ettiği alana göre istenen onaylı mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) tasdikli* bir örneği veya karekodlu e-devlet çıktısı, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile gelinmesi halinde fotokopileri ile işlem yapılabilecektir.)

Onaylı transkript belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora)

YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 80 puan aldığını gösterir belge,

Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,

Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler),

Akademik Etkinlik Puanının en az 20 olduğunu belirtir beyanname, (Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterlerinde “Akademik Etkinlikleri Puan Cetveli” yer almaktadır.)

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (Terhis olan adaylar terhis tarihinin yer aldığı askerlik durum belgesini, tecilli olan adaylar hangi tarihe kadar tecilli olduğunu gösterir askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.),

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Özgeçmiş (YÖK Formatında),

e) YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonucunu gösterir belge (En az 70 puan, yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak Öğretim Görevlileri için en az 85),

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen onaylı mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans) tasdikli* bir örneği veya karekodlu e-devlet çıktısı ile devam eden doktora öğrenimi hakkında öğrenci belgelerinin tasdikli* bir örneği veya karekodlu e-devlet çıktısı, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile gelinmesi halinde fotokopileri ile işlem yapılabilecektir.)

ğ) Onaylı transkript belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora)

h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

ı) Başvurulan alanda adayın yayımlamış olduğu bilimsel eser,

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (Terhis olan adaylar terhis tarihinin yer aldığı askerlik durum belgesini, tecilli olan adaylar hangi tarihe kadar tecilli olduğunu gösterir askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.),

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Özgeçmiş (YÖK Formatında),

e) YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 75 puan aldığını gösterir belge,

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen onaylı mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans) tasdikli* bir örneği veya karekodlu e-devlet çıktısı ile devam eden doktora öğrenimi hakkında öğrenci belgelerinin tasdikli* bir örneği veya karekodlu e-devlet çıktısı, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile gelinmesi halinde fotokopileri ile işlem yapılabilecektir.)

ğ) Onaylı transkript belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora)

h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya E-Devlet Kapısı üzerinden alınacak karekodlu ve güncel çıktıları ile müracaat edilecektir.

Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-5) için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Müracaatlar esnasında adaylara ait teslim alınan belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır. İnternetten yapılan ilanlar tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu veya değişik iletişim araçları ile bilgi verilmeyecektir.