EğitimGündem

Anaokullarının açılması için flaş çağrı: Çocuklar olumsuz etkileniyor!

Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle bir çok tedbir alındı. Alınan bu tedbirler her yaştan insanın hayatını etkilemeye devam ediyor. Çocuklar için ise Okul Öncesi Eğitim Kurumları flaş bir çağrıda bulundu. Anaokullarının açılmasının talep edildiği çağrıda, okul öncesi eğitim kurumlarının dönem dönem kapatılmasının çocukların eğitim ve psiko-sosyal hayatlarını derinden etkilediği belirtildi.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini kurtarmak için bizi duyabilir misiniz?

Bizler Türkiye’de ki beş yüz binin üzerinde çocuğa eğitim, bir milyon ebeveyne hizmet, yaklaşık yetmiş bin personele de istihdam sağlayan yaklaşık on bin Okul Öncesi Eğitim Kurumuyuz. Pandemi süresince eğitimden uzak kalan çocukların psiko-sosyal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi ve çocukların “EŞİT EĞİTİM HAKLARININ” iade edilmesi için gelişmiş Dünya ülkelerinde uygulanmakta olduğu gibi ülkemizde de bilimsel verilere güvenerek okul öncesi eğitim kurumlarınınaçık tutulmasını zaruri olarak görmekte ve yönetsel olarak okul öncesi eğitim kurumlarına gereken özenin gösterilmesini talep etmekteyiz.

Üzülerek ifade etmekteyiz ki, ülkemizde okul öncesi eğitim kurumlarının dönem dönem kapatılması, çocuklarımızın eğitim ve psiko-sosyal hayatlarını derinden, telafisi zor bir şekilde olumsuz etkilemekte, çalışan anneyi ise işyeri ve çocuğunun bakımı arasında çözümsüzlükle tek başına bırakmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu bütün anlaşmalar da belirtildiği üzere (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi) “Her bireyin eğitim görme hakkı vardır” ve “Eğitim hakkı devlet tarafından güvence altındadır.” Bunlarla birlikte 1982 Anayasamızın 24. ve 42. maddelerinde eğitimle ilgili hükümler yer almakta olup, bu maddelerde “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” ilkesi açıkça ifade edilmektedir.

Tüm bu yasal dayanaklara rağmen Devletimize bağlı iki bakanlığın farklı uygulamaları nedeniyle, Aile Bakanlığı’na bağlı kurumlara devam eden çocukların eğitim haklarıı devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardaki çocukların “Anayasal eğitim hakları” ellerinden alınmıştır. Bu uygulama ile çocuklu ailelerin bir kısmının mağduriyeti giderilirken, bir kısmı ise açıkça mağdur bırakılmıştır. Bu iki bakanlığa bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının isimleri farklı olsa da benzer yaş gruplarına (2-6 yaş) eğitim ve bakım hizmeti vermekte olup, aynı müfredatı kullanmaktadırlar.

Çocuklarımızın anayasal eğitim haklarına tekrar kavuşabilmeleri için, uzun dönemde çocuklarımızın gelişimlerini sekteye uğratmamak için, çalışan ailelerimizi çözülmesi zor bir sorunla yüzleştirmemek için, on bin Okul Öncesi Eğitim Kurumunu birbirinden ayırmadan, bir girdaba sürüklenmelerine müsaade etmeden varlıklarını devam ettirebilmeleri için, on bin Okul Öncesi Eğitim Kurumunun ekonomik açıdan yok olmaması adına başta Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere değerli tüm devlet büyüklerimizden bahsettiğimiz hususlarda çözümler üretmelerini temenni ediyoruz. Lütfen Sesimizi Duyun.. Saygılarımızla Toked Tüm Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği