Kamu

Ön lisans mezunu olanlar dikkat: Memur alımı yapılacak!

Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığı memur alımı için ilan verdi. Verilen ilanda önlisans mezunlarının başvurabileceği bildirildi. Belediye tarafından verilen ilana başvuru yapmak isteyenlerin KPSS en az 67 puan şartını sağlaması gerekiyor.

Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığı tekniker kadrosunda personel alımı yapacak. Kadroya başvuru yapmak isteyenlerin önlisans mezunu olma şartını sağlaması gerekiyor. İlanda belirtilen şartları sağlayanlar 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 saat 16.00’ye kadar başvuru işlemlerini yapabilirler.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 saat 16.00’ye kadar (mesai günlerinde 10.00 – 16.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

-Elektronik ortamda, Belediyemiz www.yildiztepe.bel.tr internet adresine,

-Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yıldıztepe Belediyesi NİĞDE adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.