Gündem

Olay Yeri İnceleme Branşı İçin Mülakat Sınavı Açılacak, 2 Bin Personel Alınacak

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Branşı mülakat sınavlarıyla 2 bin personel alınacak. Sınav Samsun, Diyarbakır,  Adana ve Erzurum bölge sınav merkezlerinde olacak. 2021 yılı Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Branşı mülakatlarıyla 2 bin personel alımı yapılacak.

09 Ağustos 2021 de tamamlanacak olan Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Branşı mülakat sınavı Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Samsun bölge sınav merkezlerinde yapılacak.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Branşı sınavı 24.04.2021 tarihinde 11.00’da yapılmış, sınav sonuçları da EBYS üzerinden 27.04.2021 tarihinde adaylara özel olarak gönderilmişti.

6074 adayın başvurduğu Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit branşı yazılı sınavına 5862 adayın müracaatı kabul edilmiş ve müracaat şartı taşıyan personellerin başvurusu kabul edilerek yazılı sınava girmeye hak kazanmış ve 24.04.2021 tarihinde yapılan sınava katılmıştı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Branşı Sınavında Aranan Şartlar Nelerdir?

Emniyet hizmetleri sınıfından olmak

Genel hizmet statülü olmak veya başka branşla ilişiği bulunmamak

Sınav müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26.02.1986 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak

Kıdeme müessir ceza almamış olmak, ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak

Daha önce katıldığı branş eğitiminden ilişiği kesilmemiş veya kurstan uzaklaştırılmamış olmak

Hizmeti olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışı nedeniyle başka bir branştan çıkarılmamış olmak

Fiziksel ve sağlık durumu bu hizmette çalışmasında engelleyici nitelikte olmamak

Hakkında devam eden adli ya da idari soruşturma olmamak

Haklarında yapılan/yaptırılan araştırma sonucu olumlu olmak

Merkez teşkilatı ve il emniyet müdürlüğü kadrosunda fiilen çalışıyor olmak, geçici görevli çalışıyor olmamak

Merkez teşkilatı kadrosundan başvuracak adaylar için birim amirleri tarafından onaylanmış muvafakat belgesi sunmak