Ekonomi

O meslek grubuna maaşının 5 katına kadar ödül verilecek! Yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine Dair Nakdi Ödül Yönetmeliği” yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle; silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine sahip yüksek hizmetleri olan Gümrük Muhafaza personeline nakdi ödül verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Maaşlarının 5 katına kadar ödül

Buna göre, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler 6 katından 24 katına kadar parayla ödüllendirilebilecek.

Bunlardan sözleşmeli istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek.

5 kişilik kurul belirleyecek

Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu; ilgili bakan yardımcısı başkanlığında, Gümrükler Muhafaza genel müdürü, genel müdür yardımcısı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek birer genel müdür yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşacak.

Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu’nda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek, ödül verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınacak.

Müdürlük bütçesinden ödüller belirlenecek

Kurul, somut olayın şartlarına göre personelin emsallerine göre göstermiş olduğu yüksek hizmet ve yaşamını ortaya koyma durumunu göz önünde bulundurarak nakdi ödül tekliflerini inceleyecek ve teklifin uygun görülmesi durumunda ödül miktarını belirleyecek. Kurulca incelenerek uygun olduğu değerlendirilen personele ilişkin teklifler, Ticaret Bakanı onayına sunulacak.
Nakdi ödüller, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenecek.