Gündem

O ilaçları kullananlar dikkat: Karar verildi!

TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yıllardır SGK tarafından ücretsiz karşılanan ilaçlardan 13’ünün geri ödeme listesinden çıkarılmasını yargıya taşımasının üzerine karar belli oldu.

“HUKUKA AYKIRI”

Başvuruda geri ödeme listesinden çıkarılan 52 adet ilacın 36 tanesi için Sağlık Bakanlığı tarafından geri çekilme kararı alındığı, bunun dışında kalan ilaçların kullanılmamasının sağlık açısından önemli olumsuzluklara sebebiyet vereceği belirtildi. Başvuruda, dava konusu düzenlemelerin bilimsel dayanağının bulunmadığı, hastaların tedavi haklarını kısıtlayacağı ve sağlık hizmetlerinden faydalanacak vatandaşları alternatifsiz bırakacağı belirtilerek, bu durumun hukuka aykırı olduğu anlatıldı.

Başvurunun devamında, bazı ilaçların SGK tarafından ödemesinin bir kutu ile sınırlandırılmasının da tedavi hakkına müdahale niteliğinde olduğunun altı çizildi. Davaya konu olan eş değer niteliğindeki bir grup ilacın da eş değer ilaçlar için yaptığı ödeme oranının değiştirildiği, yapılan sınırlamanın sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından kendisine tanınan yetkinin ve sosyal güvenlik haklarının özüne dokunulmaksızın kullanılması gerektiği, dava konusu düzenlemelerin iptaline karar verilmesi gerektiği anlatılarak, öncelikle de yürütmenin durdurulması istendi.

DANIŞTAY 10. DAİRESİ YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Başvuruyu inceleyen Danıştay 10. Dairesi, 13 Aralık 2022’de tebliğ eki listesinde bulunanlar dışında kalan 13 kalem ilacın geri ödeme kapsamından çıkarılmasıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Dava konusu olan ilaçlar arasında bebekler için diş jeli, çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri bulunuyor.