Genel

Noterden veraset ilamını kimler alabilir?

Miras bırakan bir kişinin ardından geride kalan mal varlığının ne şekilde paylaşılacağını belirleyen veraset ilamı, artık noterliklerden de alınabilmektedir.

Bu belge, mirasçıların mirastaki paylarını gösteren yasal bir belge olarak kabul edilir ve mal varlığının bölünmesinde önemli bir role sahiptir. Ancak bu belgenin düzenlenmesi için belirli şartlar ve gereklilikler bulunmaktadır.

Başvuru ve belgeler

Veraset ilamı almak isteyenlerin noterliklere ya da sulh ceza mahkemelerine başvurması gerekmektedir. Bu başvuru sırasında belirli belgelerin sunulması zorunludur. Veraset ilamı için gerekli belgeler şunlardır:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Nüfus kayıt örneği
  • Ölüm belgesi
  • Veraset ilamı talebini içeren dilekçe
  • Mirasçıların engellilik durumuna dair rapor (varsa)

Kimler başvurabilir?

Veraset ilamı almak isteyenler genellikle mirasçılar olmaktadır. Miras bırakan kişinin mal varlığının nasıl paylaşılacağını belirlemek amacıyla bu belgeye ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla, vefat eden kişinin mirasçısı olduğunu düşünen herkes bu belgeyi alabilir.

Mirasçı gözükmeyen durumlar

Bazı durumlarda, nüfus kayıtlarında hatalar veya eksiklikler olabilir ve bu durumda mirasçılar belirlenirken sorunlar yaşanabilir. Bu gibi durumlarda, ilgili mirasçılar noterlik veya mahkeme aracılığıyla hatalı olan belgenin düzeltilmesi veya yeniden düzenlenmesi için başvurabilirler.

Belgede yer alan bilgiler

Noterlerden alınan veraset ilamında genellikle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

  • Miras bırakan kişinin kimliği ve ölüm tarihi
  • Mirasçıların kimlik bilgileri ve miras payları
  • Mirasçılar arasında yapılan feragat veya reddiye işlemleri
  • Belgenin geçerliliği ile ilgili detaylar

Bu bilgiler, mirasçılık belgesinin doğruluğunu ve geçerliliğini göstermek amacıyla belgede yer alır.