Ekonomi

MTV yapılandırma başvurusu 1 Şubat’ta sona eriyor!

Salgın döneminde başlatılan yapılandırma, MTV borçları olan vatandaşları da ilgilendiriyor. Faydalanmak isteyen vatandaşların, Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesini 1 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

2021 yılında araç sürücüleri ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemesinde son tarih, 1 Şubat Pazartesi günü olarak belirlendi. Ayrıca eski dönemden borcu olan vatandaşlar içinde başvurular 1 Şubat tarihinde sona erecek.

31 Ağustos 2020’den önce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları, 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar yapılandırmadan yararlanabilirler.

MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, MTV’ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammının tahsilinden vazgeçiliyor.

Birden fazla aracı olanların, her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapması önem taşıyor. Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkan verilecek.

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Borcun peşin ödenmesi halinde bir katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Ödemelerin ise 1 Mart 2021’e kadar yapılması gerekiyor.

Hangi araç için ne kadar ödeme yapılıyor?

MTV ödemeleri otomobil silindir hacmine göre farklılık gösterebiliyor. 2021 yılı MTV’si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

Yapılandırma fırsatı ile şu imkanlar tanındı:

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması
gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu (No. 7256) Kapsamında Taksit Ödemelerinin Tarihleri:

Birinci Taksit 28/02/2021
İkinci Taksit 31/03/2021
Üçüncü Taksit 31/05/2021
Dördüncü Taksit 31/07/2021
Beşinci Taksit 30/09/2021
Altıncı Taksit 30/11/2021
Yedinci Taksit 31/01/2022
Sekizinci Taksit 31/03/2022
Dokuzuncu Taksit 31/05/2022
Onuncu Taksit 31/07/2022
On Birinci Taksit 30/09/2022
On İkinci Taksit 30/11/2022
On Üçüncü Taksit 31/01/2023
On Dördüncü Taksit 31/03/2023
On Beşinci Taksit 31/05/2023
On Altıncı Taksit 31/07/2023
On Yedinci Taksit 30/09/2023
On Sekizinci Taksit 30/11/2023