GündemKamu

MSB Bay-Bayan Personel Alımı Yapıyor: Başvurular Başladı…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesine yeni personel alımları yapılacağı duyuruldu. MSB 2022 yılı içerisinde bay-bayan subay alımı yapacağını resmen açıkladı. Başvuru detayları ve başvuru yapacak adaylarda aranılan şartlar belli oldu. İşte detaylar…

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, MSB bünyesine dış kaynaktan çok sayıda muvazzaf subay alımı yapılacağı belirtildi.

Peki, MSB subay alımlarına kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte ilan içeriğinde verilen detaylar…

BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından az önce yayınlanan kılavuzda şartlara şu şekilde yer verildi:

(1) 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular), (b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular), (2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2021 veya 2022 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 70 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2020 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) İngilizce ve Almanca Öğretmenlikleri kadrolarına müracaat edecek adaylar için; KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2021-2022) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 75 not almış olanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(6) Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],

(7) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) Mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak ingilizce yabancı dil sınavından en az 60 olanlar, (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(8) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) mühendis ve öğretmen kontenjanlarına [(Eğitim Bilimleri (Eğitim Uzmanı) (YÜKSEK LİSANS) ve İlahiyat sınıfı öğretmenler hariç] müracaat edecek adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük not sisteminde) olanlar başvurabilecektir.(Mezun oldukları lisans dallarından yüksek lisans eğitimini bitirmiş olan adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması şartı aranmayacaktır.) (Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir),

(9) Tablo-3’deki Uçak Bakım ve Hava Savunma sınıflarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar arasından, öncelikli olarak ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde (2021-2022) yapılan İngilizce yabancı dil sınavından [(YDS/E-YDS) (25.02.2016 tarihli

ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen

yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.] en az 50 puanı olanlardan KPSS P3 puanı yüksek olandan başlamak üzere kontenjanın 10 katı olarak belirlenen çağrı listesine dahil edilecek, yabancı dil notu olan yeterli aday olmaması durumunda eksik kalan çağrı kontenjanı, yabancı dil notu olmayan ve en yüksek KPSS P3 puanı bulunan adaylardan başlayarak tamamlanacak, bu aşamada geçerli yabancı dil notu olmayan adaylar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) uyarınca asgari A2 (Pre-Intermediate) seviyesinde İngilizce yazılı sınava tabi tutulacak, bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan adaylar diğer seçim aşamalarına devam edecek, yazılı sınavdan taban puanı alamayan adayların bu iki sınıf tercihleri geçersiz sayılacaktır.

(10)Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(11)Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(12)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsuba olamaz” kararı olanlar başvuramazlar) ve,

(13)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular internet üzerinden online olarak alınmaya başlandı.

Başvuru Linki: https://personeltemin.msb.gov.tr/ajax/#/Basvuru/Bilgilerim