Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 12. Kalkınma Planı ile emeklilikte yeni dönem

TBMM’ye sunulan 12. Kalkınma Planı’yla emeklilik sisteminde yenilikler geliyor. Tamamlayıcı emeklilik ile çift maaş dönemi başlıyor. Evde bakım yapanlar sosyal güvenceye kavuşacak ve emeklilik aylık bağlama sistemi değişecek.

Son yıllarda çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde yapılan reformlara yenileri de eklenecek. Milyonlarca vatandaşın beklediği iki önemli konuda yenilik 12. Kalkınma Planı ile hayata geçecek.

Evde bakım yapanlar sosyal güvenceye kavuşacak

12.Kalkınma Planı kapsamında, uzun süreli bakım finansman modelinin geliştirilmesiyle engelli bireye evde bakım hizmeti sunan kişilerin sosyal güvenlik sistemine dahil edilerek evde istihdamının desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Böylece hem istihdam edilmiş hem de sosyal güvenceye kavuşmuş olacaklar.

Emeklilik aylık bağlama sistemi değişecek

Şu anda uygulanan sistemde üçlü bir aylık hesaplama yöntemi kullanılıyor. 2000 öncesi dönem için ayrı hesaplama yapılırken aylık bağlama oranı yüksek tutuluyor. 2000-2008 arasındaki dönem için daha düşük aylık bağlama oranı ve farklı katsayılar devreye giriyor. 2008 sonrası için ise yine daha düşük aylık bağlama oranı kullanılırken enflasyon ve büyüme de hesaba katılıyor. Şimdi plana göre emeklilik aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek. Burada öncelik kişilerin daha çok prim ödeyerek daha çok maaş almalarında olacak. Yani gün sayısı arttıkça aylık da artmış olacak. Böylece istihdamda kalma süreleri artıyor olacak.

Yeni emekli olma dönemi başlıyor

Yapılacak bir başka reform ile birlikte emekli olma kriterleri de yeniden belirlenirken burada yaşam süreleri de dikkate alınacak. Adaletli ve aktif pasif dengesini gözeten bir emeklilik sistemi ve aylık bağlama yöntemi ortaya çıkmış olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanan Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK kurumları arasında norm birliği sağlanacak. Bu noktada Bağ-Kur prim şartının 9 bin günden 7200 güne indirilerek SSK ile eşitlenmesi ilk adım olarak gündeme gelmiş olacak. Özellikle EYT sonrasında sigortalı olanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında çalışma hayatına katılanlar bu yeni reform sürecine dahil edilecek ve emekli olma sistemi değişmiş olacak.

Kayıtlı istihdam destekleniyor

Yine sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi sağlanarak hem çalışanların hem de emeklilerin refahı önceliklendirilecek. Kayıtsız çalışma yerine kayıtlı çalışma özendirilerek teşvik edilecek. Sosyal güvenlik sistemine giriş kolaylaşacak.

Tamamlayıcı emeklilik ile çift maaş dönemi başlıyor

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çalışanların emeklilik dönemlerinde refahlarının artması, çift maaş almaları sağlanacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde hem tasarruf imkanına kavuşacak olan çalışanlar için işverenler ve devlet de birikimlere katkı yaparak büyümesini sağlayacak.

Emeklilik sisteminin daha adil olması sağlanacak

12.Kalkınma Planı ile emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu değişiklikler, emeklilik aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi, emekli olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi, evde bakım yapanların sosyal güvenceye kavuşturulması, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve tamamlayıcı emeklilik sisteminin geliştirilmesini içeriyor. Bu değişikliklerin, emeklilerin refahını artırması ve emeklilik sisteminin daha adil ve sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.