Ekonomi

Milyonlarca çalışana güzel haber! Kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretleri…

Mahkemeden işveren ve işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretleri ile ilgili flaş karar. 

Milyonlarca çalışan için emsal karar. Mahkeme maaşındaki kesinti icra dosyası için ödenmeyen işçiyi haklı buldu. Mahkeme işverenin, icra dosyası için ödeme yapmamasını “güvensizlik” sayan mahkeme, işçiye kıdem tazminatıyla yıllık izin ücretlerini ödemesine hükmetti.

Gaziantep’te işvereninin, borcundan  kaynaklı maaş kesintilerini icra dosyası için ödemediğini fark edip işten  ayrılarak hukuk mücadelesi başlatan fabrika işçisi, kıdem tazminatı ve yıllık  izin ücretlerini almaya hak kazandı.  Fabrika işçisi İ.S, banka görevlilerinin kendisini aramasıyla maaş kesintilerinin 6-7 aydır icra dosyası için ödenmediğini öğrendi.

İşvereninin  gerekli ödemeleri yapmadığını tespit eden İ.S, işi bırakarak hukuk mücadelesi  başlattı.  Gaziantep 2. İş Mahkemesinde görülen davada gerekçeli karar açıklandı. Maaş kesintilerinin icra dosyası için ödenmediğini fark eden işçinin  çalıştığı yeri terk ederek dava açtığı belirtilen kararda, işverenin bu tarihten  itibaren tuttuğu devamsızlık tutanaklarına itibar edilmediği bildirildi.İşverenin, işçinin devamsızlığı nedeniyle işten ayrıldığı yönündeki  beyanlarının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen kararda, “İşçinin icra dosyasına  yapılmayan ödemelerin durumunu fark ettikten sonra işveren, faizi ile birlikte  ödediğini iddia etmişse de bu durumun işçi ile işveren arasındaki güven  ilişkisini zedelediği ortadadır.” ifadesi kullanıldı. İşçinin haklı nedenle işi bıraktığı belirtilen kararda, “İşverenin  dava dosyasına yapıldığını iddia ettiği gibi maaşın dörtte biri oranındaki  kesintinin, icra dosyasına ödeme yapılmadığı gibi işçiye de ödenmediği dosya  kapsamından anlaşılmakla iş akdinin belirtilen nedenle işçi tarafından haklı  gerekçeyle feshedildiği kabul edilmiştir.” tespitine yer verildi.

Kararda işverenin işçiye kıdem tazminatı ödediği ve yıllık izinleri  kullandırdığına ilişkin ispat yükümlülüğünü de yerine getirmediği bildirildi. Mahkeme, mevcut delilleri, tanık anlatımlarını, yasaya ve yönetimine  uygun ve denetime elverişli bilirkişi raporunu dikkate alarak, işverenin,  faiziyle 5 bin 435 lira kıdem tazminatı ve 2 bin 438 lira yıllık izin ücretini  işçiye ödemesine hükmetti. İşçinin avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  “maaş haczi”nin işveren-işçi açısından çok sık karşılaşılan bir durum olduğunu  söyledi.  Müvekkilinin kredi kartı ve kredi gibi birtakım icra dosyalarının  bulunduğunu belirten Akıllar, “İcra dosyaları nedeniyle maaş haczi kesintileri  yapılarak işveren tarafından yatırılması gerekiyordu ancak ödemelerin  yapılmadığını öğrenen müvekkilim araştırınca kesintilerin işveren tarafından icra  dosyasına yatırılmadığını öğreniyor. Bunun üzerine işverenden çözüm üretmesini  talep ediyor. Aralarında uyuşmazlık çıkıyor, bunun üzerine müvekkil işi  bırakıyor.” şeklinde konuştu.

Hukuk mücadelesi başlattıklarını belirten Akıllar, şunları söyledi:”Müvekkilin işi bırakması Gaziantep 2. İş Mahkemesi tarafından  tartışıldı ve müvekkilin işi haklı şekilde bıraktığı kabul edildi. Mahkemenin  kararının gerekçesinde müvekkilin işi bırakmasının işverene duyduğu güvenin  sarsılmasından kaynaklı olduğu belirtildi. Mahkeme, ‘İşçi, maaş haczi kesintisine  rağmen icra dosyasına yatırılmaması sebebiyle işverenine güveni sarsılıp işi bu  sebeple bırakırsa haklı nedenle bırakmıştır ve tazminata hak kazanmıştır.’  şeklinde hüküm kurdu.”

Bir cevap yazın