Personel Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Personel Alacak! Sınavı Geçen 338 Aday…

Milli Savunma Bakanlığı yeni  personel alım ilanını duyurması üzerine iş arayan vatandaşlar yapılacak olan istihdamı araştırmaya başladı. 338 personel alacak olan Milli Savunma Bakanlığı adayları bünyesinde istihdam etmeden önce sınava tabii tutacağını belirtti. 31.08.2021 tarihine kadar http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak olan ilanın şartları…

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Millî Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere;
TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli
personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar
Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.

b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık veya Kalfalık Belgesini, MEB Onaylı
Sertifikasını, MEB Onaylı Diplomasını, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını “Diğer
Bilgi/Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik
belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan
adaylar eğitim bilgilerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girmesi/yüklemesi
gerekmektedir.

d) Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle”
butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen
adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e) Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik
soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

f) Bakanlık gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri
değiştirebilecek, uygulama sınavı yapabilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak
güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

g) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

ğ) İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon
sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen
pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere
sahip olmak,

ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak,