Ekonomi

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ekonomiyi bu sözlerle savundu!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bazı ekonomi verilerini paylaşarak, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde V tipi bir toparlanma gösterdiğini iddia etti. İşsizlik rakamları artarken, Türkiye sanayi üretiminin 2020 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 10,2 büyüdüğünü öne süren Mustafa Kalaycı ekonomiyi şu sözlerle savundu;

EKONOMİDE V TİPİ BİR TOPARLANMA İDDİASI

Türkiye, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla bir dizi tedbiri süratle uygulamaya koymuştur. Üretimin ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için eş güdümlü politika adımları atılmıştır. Böylelikle, salgının yıkıcı etkisi birçok ülkeye nazaran Türkiye’de daha az düzeydedir. Türkiye ekonomisi, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmışken üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 oranında büyüme rakamıyla V tipi bir toparlanma göstermiş, ilk dokuz aylık büyüme yüzde 0,5 oranında gerçekleşmiştir. Öncü göstergeler 2020 yılının dördüncü çeyreğinde de büyümeye işaret etmektedir. Nitekim, sanayi üretimi ekim ayında yıllık yüzde 10,2; aylık yüzde 1,1 artmış, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 75,4’e, kasım ayında yüzde 75,8’e yükselmiştir. Yine, büyüme açısından önemli bir gösterge olan PMI verisi ekimde 53,9; kasımda 51,4 değer almış olup kısmen yavaşlasa da üretimde ve istihdamda artış olduğunu, büyümenin sürdüğünü göstermiştir.

ŞİRKET SAYISI 22,8 ARTTI

Ülkemizin 2020 yılı ekonomik büyüme hedefi yüzde 0,3 öngörülmekle birlikte, bu rakamın muhtemelen aşılacağı ve güçlü bir ekonomik toparlanmanın devam ettiği anlaşılmaktadır. İddiaların aksine, açılan ve kapanan şirket ve esnaf sayıları pozitif görünümdedir. TOBB verilerine göre, açılan şirket sayısı 2020 yılının on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 12,7 artmıştır. TESK verilerine göre de Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayınlanan ilanlarda, 2020 yılının on bir ayında tescil ilan sayısı yüzde 55,2 oranında artarken terkin ilan sayısıysa yüzde 30,3 azalmıştır.

BÜTÇE AÇIĞI VE BORÇ STOĞU ARTIŞ EĞİLİMİNDE

2020 yılında tüm dünyada bütçe açığı ve borç stokunda artış eğilimine girilmiştir. Ülkemizde de artış yaşanmakla birlikte bütçe açığı ve borç stokunun millî gelire oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının oldukça altında bulunmaktadır. Finansal istikrarın sürdürülebilirliği açısından hane halkı ve reel kesim borçluluğu da ülkemizde benzer ülkelere ve AB ortalamasına kıyasla düşük riskliliğini sürdürmektedir.

İSTİHDAM BİR YILDA 733 BİN KİŞİ AZALDI

Covid-19 salgını bazı sektörleri ve bu sektörlerde çalışanları daha fazla olumsuz etkilemiştir. 2019 yılında, turist sayısı ve turizm gelirinde tarihî rekorlar kıran Türkiye, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri arasında 6’ncı sırada yer almıştır. Ancak 2020 yılının ilk dokuz ayında turizm gelirimiz salgının etkisiyle yüzde 69,4 oranında azalmıştır. TÜİK, 2020 yılı Eylül ayı iş gücü istatistiklerine göre istihdam bir yılda 733 bin kişi azalmıştır. Salgının etkisiyle, nisan ayında 2 milyon 585 bin kişiye kadar yükselen istihdamdaki daralma, istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik bugüne kadar alınan tedbirler sayesinde beş ayda yüzde 72 nispetinde düşmüştür. İstihdamın yeniden artışa geçmesi beklenmektedir. Zira sanayi üretimi ve PMI verileri ekim ve kasım aylarında da istihdamda artışa işaret etmektedir.