Genel

Mesai saatlerine trafik ayarı! 'Düşük emisyon alanları' sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin  Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”i Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR

Buna göre, Bakanlık, ilgili diğer bakanlıklar ve belediyelerce  akaryakıt tüketiminin izlenmesi ve çevre dostu araçların kullanılması için ortak  tedbirler alacak. Yakıt tüketimini artıran ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan  altyapı eksikliklerin giderilmesi ve denetlenmesi için gerekli adımlar atılacak.

ESNEK ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA OLANAKLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

Kent genelinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı saatlerde,  trafiği rahatlatmak, enerji ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kentteki kurum  ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri  planlanabilecek. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanakları değerlendirilecek.

Bakanlıkça, havaalanı, liman, terminal ve raylı sistem istasyonlarında  aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde çevreci alternatif enerji  kaynaklarının kullanımına öncelik verilecek.

Büyükşehir belediyeleri ve bu belediyelerin sınırları dışındaki  belediyelerden nüfusu yüz binin üzerinde olanlar, “Kentsel Ulaşım Ana Planı”,  ayrıca kentin ihtiyaçlarına, ulaşım ve mekansal planlarına uygun olarak “Otopark  Ana Planı” hazırlayacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DÜZENLEME

Belediyeler, ulaşımda alternatif enerji sistemlerini teşvik etmek için  elektrikli araçların cadde ve sokaklar üzerinde şarj edilebilmesini sağlayacak  altyapı planları oluşturacak.

Motorlu taşıtların şehir girişlerinde veya belirlenen merkezlerde park  edilebilmesi için otopark kurulması sağlanacak. Kent girişlerine yapılacak  parkların ücretsiz veya saat sınırlaması olmayan sabit ve düşük park ücretiyle  işletilmesi sağlanacak.

Kent merkezlerinde yoğun yaya trafiğinin bulunduğu meydanlar,  alışveriş alanları, tarihi ve turistik yerler, gerekli görüldüğünde araç  trafiğine kapalı ya da kısıtlı alan ilan edilebilecek.

Yük taşımacılığı yapan ticari araçların belirlenen hatlara veya  belirli saatlerde şehir merkezlerine girişine izin verilmeyecek.

ŞEHİRLERE DÜŞÜK EMİSYON ALANLARI

Belediyelerce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünü almak  kaydıyla, kent merkezlerinde ve semt ölçeğinde yoğun trafik ve hava kirliliğinin  yaşandığı alanlar düşük emisyon alanı ilan edilebilecek.

Düşük emisyon alanı, motor teknolojileri ve yakıt kullanım durumuna  göre ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu emisyon sınıfına göre  sınıflandırılmış araçların, trafik yoğunluğuna bağlı olarak, girişinin  sınırlandırıldığı, yasaklandığı veya ücretlendirildiği alan veya yolları  kapsayacak.

Söz konusu alan, günlük geçen araç sayısı ve hava kalitesi haritaları  esas alınarak uygulanacak. Alana girişi sınırlandırılacak  araçlar için  alternatif ulaşım imkanları ve yolları planlanacak. Sınırlandırma ve  ücretlendirmede araç emisyon sınıfı, girilen yol, trafik yoğunluğu, bölge ve  zaman dilimi dikkate alınacak.

Emisyon sınıfları, hususi otomobil, hafif ve ağır ticari araçlar ve  hibrit araçlar için, yakıt tipine göre, ayrı ayrı belirlenecek.

 Düşük emisyon alanı uygulamasında ihlallere yönelik işlem uygulanacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde tanımlanan özel amaçlı araçlar,  kamu düzeninin sağlanmasından sorumlu birimlerde kullanılan ve sıfır emisyonlu  araçlar düşük emisyon alanı uygulamalarının dışında tutulacak.

Bir yanıt yazın