GenelKamu

Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak! İşte Aranan Şartlar!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İstanbul ve Ankara’da çalışmak üzere 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 8 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında kabul edildiği ilan Merkez Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Merkez Bankası Aranan Şartları Açıkladı

İşte Aranan Şartlar;
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
– Kamu haklarından yasaklı olmamak.
– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak.
– Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh
sağlığına sahip olmak.
– Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu
Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş
olmak.

Başvurular Başladı!

Aranan özellikleri taşıyan adaylar başvurularını;
– Fotoğraf
– Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
– Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
– Özgeçmiş

ile 8 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapabilirler. Hemen başvurmak için burayı tıklayınız.