Kamu

Memur, Peyzaj Mimar, Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis, V.H.K.İ kadroları için KPSS 60 puanı ile personel alımı yapacak!

Memur, Peyzaj Mimar, Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis, V.H.K.İ kadrolarında personel alımı yapılacak. KPSS en az 60 puana sahip olanlar ilana başvuruda bulunabilecekler. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 28 Temmuz 2021 ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kütahya ili Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak. Lisans mezunu olanlar söz konusu kadrolara başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler yapılacak olan sözlü sınav yöntemi ile belirlenecek.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.gediz.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h) V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

Elektronik ortamda, Belediyemiz gediz@gediz.bel.tr e-posta adresine, Gediz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir.
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)