Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı şartları netleşti|2019 uzman-erbaş alımı ne zaman?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı için şartlar belli oldu. Pek çok vatandaşın merak ettiği 2019 uzman erbaş personel alımı detaylarını sizler için haberimizde derledik. Uzman erbaş alımı 2019 başvuruları... Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı ne zaman? Sahil Güvenlik uzman erbaş 2019 başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı şartları netleşti|2019 uzman-erbaş alımı ne zaman?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı için şartlar belli oldu. Pek çok vatandaşın merak ettiği 2019 uzman erbaş personel alımı detaylarını sizler için haberimizde derledik. Uzman erbaş alımı 2019 başvuruları... Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı ne zaman? Sahil Güvenlik uzman erbaş 2019 başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bugün saat 14.00'te başlayacak başvurular 17 Ocak saat 14.00'e kadar Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesi "www.sg.gov.tr" üzerinden yapılacak.

Uzman erbaş olmak isteyen adayların en az lise mezunu ve 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor.

Adayların ayrıca askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları ve askerlik hizmetini yapmış adayların terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla sürenin geçmemiş olması isteniyor.

Başvuracak adaylar yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, uygulamalı sınavlar ile mülakatta başarılı olduktan sonra belirlenen kontenjan listesine girmeye hak kazanacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, başvuru tarihleri içerisinde "sözleşmeli er" olarak ilk sözleşmesini (3 yıllık) tamamlayan ve müteakip sözleşme süreleri içerisinde bulunan 29 yaşını bitirmemiş olanlar da "uzman erbaş" alımı için başvuruda bulunabilecek.

Ancak sözleşme süresi sona ermiş olup, sözleşme yenilemeden sözleşmeli erlikten ayrılanlar söz konusu yaş şartından yararlanamayacak.

Başvuru tarihleri içerisinde ilk 3 yıllık sözleşmesi devam eden adaylar da başvuru yapamayacak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NA ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

Sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş olarak Sahil Güvenlik KomutanlığıKarargahı ile bağlı bulunan birlik ve kurumlarda elektrikçi, ikmal (aşçı), telsizci, şoför, serdümen ve kurbağa adam branşlarında istihdam edilecek.

Adayların en az 164 santimetre boyunda olmaları ve boy-kilo standartlarının kılavuzda belirtilen aralıkta yer almaları istenirken, şoförlük dışındaki branşlara başvuracakların yüzme testlerini başarıyla geçmeleri gerekiyor.

Yüzme testlerinde adaylardan asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme şartı aranacak.

Kurbağa adam branşı için başvuracaklardan ise su üzerinde ellerini kullanmadan 2 dakika sabit durmaları, 50 metre kurbağalama, 50 metre yan stilde ve 50 metre serbest yüzebilmeleri, 4 metre derinliğe serbest dalarak dipteki mankeni çıkarmaları ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilmeleri istenecek.

Adaylar ayrıca fiziki yeterlilik ve değerlendirme testlerinde 2 dakikalık süre içinde şınav ve mekik çekerek, bin 500 metrelik parkurda koşacak.

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ile adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler 31 Ocak tarihinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının internet adresinden duyurulacak.

Adayların diğer şartlar ile gerekli belge ve işlemler için "www.sg.gov.tr" adresinde yayımlanan başvuru kılavuzunu incelemeleri gerekiyor.

UZMAN ERBAŞ PERSONEL ALIMI HAKKINDA MERAK EDİLEN HER ŞEY

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde devamlılık arz eden teknik ve kritik kadro görev yerlerinde yetişmiş personel istihdam etmek maksadıyla 1986 yılında uzman erbaş uygulamasına geçilmiş ve uygulama halen devam etmektedir. 

2. Uzman Erbaş : Uzman Çavuş ve Uzman Onbaşı olarak istihdam edilen personeldir. 

3. Uzman Çavuş : En az lise veya dengi okulu mezunu olanlardan veya en az sekiz yıllık İlköğretim Okulu mezunu ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlik hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayıp uzman erbaş olmayı hak kazanmış olanlar ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, TSK Uzman Erbaş Yönetmeliği ve bu yönergede belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi etmiş personeldir. 

4. Uzman Onbaşı :En az sekiz yıllık İlköğretim Okulu mezunu veya dengi okulu mezunu olup 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlik hizmetini onbaşı veya er rütbesi ile tamamlayıp uzman erbaş olmaya hak kazanmış personeldir.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI ARANAN ŞARTLAR

a. Sosyal Durum, Ahlak, Yaş ve Kaynak ile İlgili Koşullar: 

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

(2) Müracaat tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak. 

(3) Yapılacak yazılı sınav, fiziki kabiliyet testi ve mülakatta başarılı olmak. 

(4) Güvenlik soruşturması uygun olmak. 

(5) Silahlı Kuvvetlerin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak. 

(6) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, soruşturma altında veya yargılanıyor olmamak. 

(7) Her yıl yayımlanan boş/boşalan Uzman Erbaş kadrolarının görev tanım formlarında istenen niteliklere sahip olmak. 

(8 ) Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya yapıyor olmak. 

(9) Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için müracaat tarihi itibariyle terhislerine en fazla 6 (altı) ay kalmış olmak. 

(10) Terhisli adaylar için müracaat tarihi itibariyle terhis tarihini takip eden 3 (üç) yıl içerisinde başvurmuş olmak. 

(11) TSK’de daha önce subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak. 

(12) Halen askerlik hizmetine devam ederken, yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek “Nitelik Belgesi”nden 80 ve üzeri not almış olmak.

b. Sağlık ile ilgili Koşullar: 

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Olur, Paraşütle Atlar”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak. 

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI AŞAMALARI

a. Sınavlar, müracaat eden personel miktarına bağlı olarak belirlenecek sınav merkezlerinde, senede bir veya daha fazla yapılır. 

b. Sınavlar aşağıda belirtilen sıra ve esaslara göre yapılır. 

(1) Yazılı Sınav: Genel Kültür ve Askeri Kültür olmak üzere iki bölümden oluşur. 

(a) Genel Kültür bölümünde 50 soru, Askeri Kültür bölümünde 50 soru sorulur. Toplam 100 soru için 120 dakika süre verilir. 

(b) Değerlendirme, seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi neticesinde elde edilecek ham puanın standart puana dönüştürülmesi şeklinde yapılır. 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alan adaylar seçmelerin müteakip aşamalarına katılmaya hak kazanırlar. 

(2) Ön Sağlık Kontrolü: 

(a) Sağlık personeli (Tabip, Diş Tabibi, Sağlık Astsb. veya Hemşire) ve bir sınıf subayı tarafından yapılır. Ön sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınır. 

(b) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir doktordan oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilir. Komisyonun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez. 

(3) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi : 

(a) Komando uzman erbaş adayları için uygulanacak fiziki kabiliyet yeterlilik testinde belirlenen baraj puanı ve yukarısında not almak. Baraj puanının altında puan alanlar elenir. Barajı aşan adayların her branştan alacakları puan toplamının branş sayısına bölünmesinden elde edilecek puan adayın bedeni yetenek sınav puanı olarak belirlenir. 

(b) Diğer uzman erbaş adayları için uygulanacak fiziki kabiliyet yeterlilik testinde her branş için belirlenen baraj puanı ve yukarısında not almak, baraj puanının altında not alan aday elenir. Barajı aşan adayların her üç branştan alacakları puan toplamının üçe bölünmesinden elde edilecek puan adayın bedeni yetenek sınav puanı olarak belirlenir. 

(c) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilir. Komisyonun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez. 

(4) Mülakat: 

(a) Mülakat komisyonu bir başkan (Sb.) ve iki üyeden oluşur. Üyelerden biri Sb. diğeri Astsb.dır. Mülakat ilgili formdaki belirtilen konulara göre yapılır ve formun ilgili kısmına kaydedilir. 100 puan üzerinden 70 puanı alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir. Bu puanının altında puan alanlar elenir. 

(b) Mülakat sonuçlarına itiraz eden adaylar için Sınav Komisyon Başkanı başkanlığında; itiraz eden adayın itiraz ettiği mülakat komisyonu başkanı bir subay ve bir astsubaydan oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilir. Komisyonun verdiği kararlar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez. 

2019 UZMAN ERBAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

(a) K.K.K. lığı tarafından “Kara Kuvvetleri Uzman Erbaş Başvuru Belgesi” ”Kara Kuvvetleri Komutanlığı Aday Kimlik Bildirim Belgesi’ni içeren “Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzu” hazırlanır. 

(b) Kılavuz ve başvuru belgelerini muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olanlar askerlik hizmetlerinin bitimine 6 ayı kaladan itibaren ilk amirlerinden, diğer istekliler ise, Garnizon K.lıkları, ve/veya As. Ş. Bşk.lıklarından temin ederler. 

(c) Başvuru belgeleri kılavuzdaki açıklamalara uygun olarak doldurulur. Formların doğru olarak doldurulma sorumluluğu müracaat sahibindedir. 

(ç) Müracaatlar “K.K. Per. Tem. Mrk. K.lığı 06620 Cebeci/ANKARA” adresine gönderilir. 

(d) Sınav giriş belgesi sınav tarihinden asgari 15 gün önce personelin bildirdiği adrese posta ile gönderilir. 

8. SOSYAL HAKLAR: 

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu 68 nci maddesi ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 15 nci maddesi hükümlerine göre K.K. Komutanlığı tarafından ihtiyaç belirtildiğinde, öğrenim durumlarına göre, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde uzman erbaşlar astsubay çavuşluğa nasbedilirler. 

(b) Sınıf okulu ve/veya eğitim merkezi komutanlıklarına atanan uzman erbaşlar sözleşme imzaladıktan sonra, anılan komutanlıklar tarafından verilecek emekli sandığı üyelik formunu doldururlar.Formlar toplanarak sınıf okulu ve/veya eğitim merkezi komutanlıkları tarafından onayı müteakip Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından uzman erbaşlara emekli sandığı numarası ve üyelik başlangıç tarihi gönderilir. Kesinti tarihi üye başlangıç tarihidir. 

(c) Uzman erbaşların emeklilik işlemleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre yürütülür. 

(ç) Uzman erbaşların Emekli Sandığı üyelik başvurusu dahil Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nü ilgilendiren işlemleri ile ilgili tüm yazışmalar, uzman erbaşların atandırıldıkları birlik ve kurumlardaki sözleşme yapmaya yetkili makamlar tarafından doğrudan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile yapılır. 

(d) Uzman Erbaşlar istekli olmaları halinde 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’na göre OYAK’na daimi üye olabilirler. 

(e) Uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır. 

(f) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya meslek hastalığına yakalananlar iyileşinceye kadar izinli sayılırlar ve ilişikleri kesilmez. 

(g) Uzman erbaş emeklileri ile harp malullüğü, vazife malullüğü veya adi malullük aylığı bağlanarak ayrılan uzman erbaşlar, bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile harp 

ve vazife malullüğünü gerektiren nedenlerden dolayı ölenlerin maaşa müstahak dul ve yetimleri, TSK İç Hizmet Kanunu 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 ve 70 nci maddeleri hükümlerinden aynen istifade ederler. 

(ğ) Uzman erbaşların sözleşmeleri sona ermek suretiyle ayrılmaları halinde uzman erbaş olarak hizmet ettikleri süre kadar daha kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerinin askeri hastanelerde ücretsiz olarak yapılmasına devam edilir. 

(h) Sağlık nedeniyle sözleşmesi sona eren ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre adi malül olarak emeklilik hakkı kazanıp, emekli maaşı almayı hak kazanan personelin sağlık muayene fişleri geri alınır. 

(ı) Uzman erbaşlar göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak aylık gösterge tablosu üzerinden aylık verilir. Uzman çavuşlar 10 ncu derecenin birinci kademesinden, uzman onbaşılar 11 nci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi edenlerin 10 ncu dereceye intibakları bulundukları kademenin göstergesinden bir kademe daha yüksek olan göstergeye göre yapılır. 

(i) Uzman erbaşlara yan ödemeleri, silahlı kuvvetler tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı kanun esaslarına göre, tayin bedeli 2155 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir. 

(j) Bunlardan uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenlere ise ayrıca 2629 sayılı Kanun esaslarına göre hizmet tazminatı ödenir. 

(k) Uzman erbaşlar lojman tazminatından istifade ederler. 

(l) Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlar ile sağlık nedeniyle ayrılan personelden emeklilik hakkını kazanamayanlara, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (Bütün ödemeler dahil) iki katının hizmet yılları toplamı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. İkramiye hesabında 10 yıldan fazla olan süreler dikkate alınmaz. İkramiyelerden damga vergisi hariç vergi kesilmez. 

(m) Sağlık veya bulunduğu kadronun kaldırılması gibi nedenlerle bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir sözleşme yılı içinde alması gereken ikramiye tutarı 12 aya eşit olarak bölünerek bulunur ve hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır. 

(n) Sözleşme süresi içinde (izin dahil) vefat edenlerin kanuni mirasçılarına iki maaş tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ayrıca hak ettiği ikramiye de mirasçılarına ödenir. 

(o) Disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle tutuklanan uzman erbaşlara fiilen görev yapmadıkları bu süre içinde aylık ve özlük hakları verilmez. 

(ö) Uzman erbaşlar, sözleşme süreleri içinde değişik bölge ve garnizonlara Silahlı Kuvvetler hizmet ihtiyacı esas alınmak suretiyle atanma ve yer değiştirme işlemlerine tabi tutulurlar veya kurs dahil geçici görevle görevlendirilirler. Bu şekilde atanan veya geçici görevle görevlendirilenlere, kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin bitiminde ayrılanlara 6245 sayılı Kanun ve o yıl yayımlanan Bütçe Kanunu esaslarına göre harcırah verilir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 16:09
YORUM EKLE