Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı için son gün! Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alım ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuruları bugün sona eriyor. 11 Şubat'ta alınmaya başlayan başvurular sonrasında kura çekimi yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kabul edilen işçi alımı başvurularının şartları ise merak konusu oldu. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı hangi bölümlere alım yapacak? Başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Memur Personel Alımı 15.02.2019, 20:51
Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı için son gün! Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alım ekranı

11 Şubat 2019 tarihinde başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuruları bugünsona erecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak yapılıyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları...


BAŞVURU EKRANI (https://www.iskur.gov.tr/)

GENEL ŞARTLAR

1)  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3)  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4)  Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5)  Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6)  Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7)  Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8)  Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9)  Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. 

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11)  İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.         
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

 KURA İŞLEMLERİ

1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Yorumlar (0)