Personel Alımı

Memur Olmak İsteyenler! Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımları Başladı!

Milli Savunma Bakanlığı, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanlığı birçok alanda 93 memur alımı yapacağını açıkladı. Sınavla personel alacağını duyuran Bakanlık, başvurmak isteyen memur adaylarının 31 Ocak tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerektiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı memur alım şartları…

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere;
TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde Devlet
Memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı Sertifika,
Ehliyet, Avukatlık Ruhsatı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı/Sertifikasını “Kurs Bilgisi Ekle”
ekranından sisteme yükleyeceklerdir.

Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik
belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan
adaylar ise diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “belge
görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve
eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik
soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

Bakanlık gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapabilecek ve Başvuru Kılavuzunu
değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri
gerekmektedir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

İlan edilen unvanlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen unvan sayısı
kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen unvanın boş
kalması durumunda Bakanlık, söz konusu unvanları ilan edilen diğer unvanlardan uygun gördüklerine
aktarma hakkına sahiptir.

Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi
olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10
fazlası eklenerek hesaplanan puan dikkate alınacaktır. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme
yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır. (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip
olmak,

Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş
bulunmak,