Eğitim

MEB’den tüm öğrenci ve öğretmenleri ilgilendiren duyuru: Başvurular 5 Mart tarihine kadar yapılabilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi, yardımcı personel ve akademisyenler gibi eğitimin her alanından kişilerin katılabileceği bir yarışma duyurusunda bulundu. MEB tarafından yapılan duyuruda başvuruların 5 Mart’a kadar yapılabileceğini bildirdi.

MEB tarafından yapılan duyuru ile öğrencilerin bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık kazanmaları, tasarruf kavramını genç yaşlardan itibaren içselleştirerek öğrenmeleri, toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla kısa film yarışması düzenleneceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarışma hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İl Millî Eğitim Müdürlükleri Arası Kısa Film Yarışması başlıyor. Öğrenci, öğretmen, yardımcı personel, eğitim yöneticisi ve akademisyenlerin el ele vererek oluşturacağı takımlar su tasarrufuna dikkat çekecek. Ayrıntılı bilgi http://ogm.meb.gov.tr’de.

GENEL KATILIM ŞARTLARI :

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Seçici Kurul Üyeleri ve/veya birinci dereceden yakınları yarışma kapsamında oluşturulacak takımlara üye olamazlar, danışmanlık yapamazlar ve senaryo gönderemezler.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde Ar-Ge ve/veya Ortaöğretimden sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü koordinesinde, ortaöğretim düzeyinde aynı ya da farklı okul türlerinde öğrenime devam eden öğrencilerden en fazla 3 öğrencinin, 1 danışman öğretmenin ve öğretim üyesi/öğretim görevlisinin görev alacağı ekip oluşturulmalıdır.

Çekilecek kısa filmlerde ortaöğretim öğrencilerine mutlaka rol verilmelidir. Öğrencilerin rol almadığı filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Buna ek olarak filmlerde eğitim kurumu yöneticilerine, öğretmenlere ve yardımcı personellere de rol verilebilir.

İl Millî Eğitim Müdürlükleri, bu yarışma kapsamında yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapabilecektir.

Aynı ilde bulunan Üniversitelerden Güzel Sanatlar, İletişim ve Basın Yayın, Gazetecilik bölümlerinde görev yapan öğretim görevlisi/ öğretim üyelerinden destek alınmasının mümkün olmadığı durumlarda aynı coğrafi bölgede bulunması şartıyla diğer üniversitelerden yardım alınabilecektir.

Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılmasa da illerde bulunan Üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim ve Basın Yayın, Gazetecilik bölümlerinde görev yapan öğretim görevlisi/ öğretim üyelerinden 1 kişi mutlaka takıma dahil edilmelidir.

Yarışmaya katılacak her film için danışman öğretmen ve üniversitelerde görevli gönüllü öğretim üyesi/öğretim görevlisi bulundurulmalıdır. Danışman öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin/öğretim görevlilerinin projenin ruhuna uygun nitelik ve özellikte olmasına özen gösterilmelidir. Danışman öğretmen, yarışmaya katılacak filmlerin çekim sürecinde, iş ve işlemlerinde (öncesi ve sonrası dâhil ) eğitim öğretimin mana ve ruhuna uygun nitelikte süreci yürütmek durumundadır.

Yarışma koşulları İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

Yarışma “su tasarrufu” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda su tasarrufu temalı her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışmanın herhangi bir aşamasında yer alacak öğrenciler için veli izin formu (Tablo 4) doldurulması zorunludur.

İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde düzenlenecek olan yarışmaya her takım yalnız bir eserle katılabilecektir. Yarışmaya katılan tüm takım üyelerinin taahhütnameyi (Tablo 3) imzalaması gerekmektedir. • Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.

Filmler: “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel vb. formatlarda” hazırlanabilir.  “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler tamamen İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin sorumluluğundadır. Öğretmenler ve öğretim görevlisi/öğretim üyesi sadece danışmanlık görevi yapabilirler.

Yarışma dili Türkçe’dir.

Film süresi en fazla 7 (yedi) dakikadır.

Filmlerin çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1920X 1080 piksel olmalıdır.

Yarışmaya katılacak filmler, usb belleğe yüklenerek gönderilecektir.

Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Eserlerin postada görebileceği zararlardan, postadan doğabilecek gecikmeden, gönderilen usb bellekte ortaya çıkabilecek arızalardan Bakanlığımız sorumlu değildir.

Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını destekleyen, genel ahlak kurallarına uymayan, siyasî amaçlara hizmet eden, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

Yarışmaya gönderilecek usb belleklerle birlikte etiket de (Tablo 1) gönderilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

Yarışma kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen filmler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Grubu tarafından muhafaza edilecektir.

Yarışmada dereceye giren takımların ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ödül almaya hak kazanan İl Millî Eğitim Müdürü veya temsilcisi, takımdan bir danışman öğretmen ve takım temsilcisi bir öğrenci Ankara’da yapılacak ödül törenine katılabilecek ve yol, konaklama giderleri Bakanlıkça karşılanacaktır.