Gündem

Markette fazla poşet isteyenler dikkat: Yargıtay’dan flaş karar!

Türkiye’de poşetler marketler tarafından ücretli olarak veriliyor. Bir markette ise müşterinin fazla ücret istemesi üzerine flaş bir olay meydana geldi. Fazla poşet isteyen müşteriye ‘salak’ diye hakaret eden kasiyer tazminatsız kovuldu. Bunun üzerine mahkemeye başvuran kasiyer için Yargıtay kararı verdi.

Marketten alışveriş yapan ve marketlerde çalışan herkesi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Marketten alışveriş yapan bir vatandaş fazladan poşet istemesi üzerine kasiyerin hakaretine uğradı. Müşteriye ‘salak’ diyen kasiyer tazminatsız kovuldu. Bunun üzerine İş Mahkemesi’ne başvuran kasiyer marketten haksız şekilde çıkarıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti.

Söz konusu davada savunma yapan işveren kasiyerin, tüm uyarılara rağmen müşterilere hakaretvari davranışlarını sürdürdüğünü iddia etti. Mahkeme tarafından davanın kabulüne karar verildi. Ancak davacı taraf kararı temyiz edince Yargıtay 9. Hukuk dairesi harekete geçti.

Yargıtay tarafından alınan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır. Somut uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgelerden kasiyer olarak çalışan davacının müşterilere kaba ve agresif davrandığı, müşterilerin davacı hakkında yazılı şikayetlerinin bulunduğu, bu hususun davacı tanıkları tarafından dahi doğrulandığı ortadadır.

İşverence davacıya 4 kez yazılı uyarı yapıldığı ve davacının 2 kez müşteri iletişim eğitimine tabi tutulduğu, feshe esas olayda davacının fazla poşet istemesi sebebiyle yine bir müşteri ile tartıştığı ve müşteriye cevaben ‘salak’ dediği anlaşılmaktadır. Bunun üzerine davacı, işverence işten çıkarılmıştır. Bu deliller ve oluş karşısında yazılı uyarılar ve eğitimlere rağmen işverenin itibar ve müşteri kaybına sebep olacak türden davranışlarını düzeltmeyerek sadakat yükümlülüğünü ihlal eden davacının iş akdinin işverence haklı sebeple feshedildiği kabul edilerek reddi gereken kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması hatalıdır. Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.”