Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü Faaliyete Başladı

Manisa Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bünyesinde Bakanlığın Yönergesi Kapsamında, Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü Kuruldu.

Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü Faaliyete Başladı
Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Bakanlığın yönergesi kapsamında, İl Müdürlüğü bünyesinde Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü’nün kurulduğunu açıkladı.

Çebi, “3 Haziran 2011 tarih ve 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 28. Maddesi hükümlerine dayanılarak Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Yeni kurulan birimimiz faaliyetlerine başlamıştır” dedi.
Birimin görev ve yetkilerine de değinen Çebi, “Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü’nün öncelikli görevi, tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerini 5403 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamaktır. Yani amacımız tarımsal alanlarımızın parçalanmasının önüne geçerek, daha iyi tarım yapılmasını ve birim alandan daha fazla verim alınmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Çebi, Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluklarını ise şöyle sıraladı:
“Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek. Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak ve mirasçılara anlaşmaları konusunda teknik destek vermek. Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbirin verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak. Sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek. Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak, arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek, yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak. Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak, tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak. Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak. Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak ve 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları arasındadır.”

Valilik Makamından alınan Olur ile Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü’ne Vekaleten Mühendis Cengiz Gök’ün atandığını söyleyen Çebi, “Yeni kurulan birimimizin İlimize hayırlı olmasını diliyor, bu birimde çalışacak olan teknik personelimize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2015, 22:59
YORUM EKLE