EkonomiGündem

Listede adı ve soyadı olanlar dikkat: Şubeye gitmeniz gerekiyor!

Listede adı ve soyadı olanlar için önemli bir duyurdu yapıldı. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden hesabı olanlar için açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, bankaların zaman aşımı listesinde yer alan müşterilerin paraları Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM’ye) devredilebilir.

Banka açıklamasında, zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerinin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubeye başvurmaları gerektiği belirtildi.

Banka yaptığı duyuruda, ”Listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.” dedi.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2021 ve 2022 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.