İsmail Ekincioğlu: "Kütahya’ya Daha Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunacağız"

İsmail Ekincioğlu

Kütahya 23.01.2015, 10:43 18.02.2015, 22:59
İsmail Ekincioğlu:

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Adayı Prof. Dr. İsmail Ekincioğlu, Diş Hekimliği Fakültesi’nin aktif hale getirilmesi durumunda Kütahya halkının daha kaliteli sağlık hizmeti alacağını kaydetti.
Seçilmesi durumunda, diş hekimliği alanında tecrübeli, nitelikli, yetkin ve uzman diş hekimleri kadrosuyla hizmetlerin sunulacağını belirten İsmail Ekincioğlu, "Diş Hekimliği Fakültesi yürüteceği eğitim, öğretim ve sağlık hizmeti etkinliklerinde; evrensel ve etik değerlere uyan bilgiyi kullanan ve yeni bilgiler üreterek bunları yayan içinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı amaç edinen, kendisini yaşam boyu eğitime hazırlamış diş hekimleri yetiştirmeyi ve oluşturulması planlanan üst düzey bilimsel entelektüalizme sahip kadrosuyla hastalara üst düzey sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyorum.Diş hekimliği alanında güncel bilgiye sahip, deneyimli, nitelikli, yetkin diş hekimleri ile sağlık personeli yetiştirmek ve en son teknolojik cihazları kullanarak hasta memnuniyetini ön planda tutan kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra Ar-Ge çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütebilme yetkinliğine sahip, disiplinler arası çalışma gruplarıyla birlikte çalışabilen entelektüel bilim insanları yetiştirecek genç bilim insanları yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

"DONANIMLI DİŞ HEKİMLERİ YETİŞTİRECEĞİZ"
Hedefinin DPÜ’de ağız ve diş sağlığına yön verecek hekimler yetiştirmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. İsmail Ekincioğlu, "Diş Hekimliği Fakültesi akademik ve etik değerler çerçevesinde pozitif özgür düşünceye sahip çıkan, bilimin üstünlüğüne inanan, eğitimde öğrenci merkezli olan ve çalışanlarının mutluluğuna önem veren, hasta memnuniyetini ön planda tutan aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, diş hekimleri birliği, diş hekimleri odaları, mesleki derneklerden oluşan diş paydaşlarla uyum içinde çalışmayı amaçlayan bir vizyonla çalışma hayatına klinik bilimleri bölümleri ve temel bilimler bölümü ile adım atmıştır.Öğretilen bilgiyi ve teknolojik donanımı kullanabilen diş hekimleri yetiştirmek.Ulusal ve uluslararası ağız diş sağlığı politikalarına sürekli ve etkin çözümler üretmek.Ülkemizde koruyucu diş hekimliği uygulamalarının gelişmesi için çalışmalar yapmak.Diş hekimliği alanında yeni bilimsel araştırmalara imkan sağlamak.Diş hekimliği alanında tecrübeli, nitelikli, yetkin ve uzman diş hekimleriyle kaliteli hizmet sunmak.Hedeflerine sahip bir konsantrasyonla; Ağız Diş Sağlığına yön verecek hekim adaylarının modern bir eğitim alarak ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi birer hekim olmalarını sağlamak, bu amaca yönelik olarak Diş Hekimliği Fakültesinin daha aktif hale gelmesi sağlanarak, Kütahya ve bölge halkına aktif ve etkin hizmet vermenin yanı sıra araştırma ve geliştirme çalışmaları ile tüm insanlığa hizmet üretmeye yönelik çalışmalara yön vermesi üzere modern sistemleri ve bilgi birikimi olan bilim insanlarıyla donatılması için aşağıdaki çalışmaların bir kısmını yapılması planlanmıştır. Bunlar 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci almak, dalında yetişmiş liyakatli bilim insanlarını üniversitemize kazandırarak klinikleri aktif hale getirmek ve hasta kabulünü başlatmak. Eğitim-öğretimi başlatmak, Diş Hekimliği Fakülte binası ve ek binaları yapmak ve gerekli tüm AR-GE laboratuvarlarını kurmak olacaktır.Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi akademik bürosu kuracağız. Fakültemizde tedavi olmak isteyen öğretim üyelerimizin akademik büroya şahsen başvurarak veya kurulumdan sonra belirlenecek.Öncelikli olarak randevu alacaklar ve akabinde yapılacak olan bir program dahilinde tedavi olacaklardır.Mesai saatleri dışında özel hasta bakılması programlanacaktır" diye konuştu. (EFE)

Yorumlar (0)