KamuKütahya Haberleri

Kütahya Gediz Belediyesi için memur alım duyurusu yapıldı: Başvurular 28 Temmuz’da başlıyor!

Kütahya Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak. KPSS en az 60 puana sahip olanlar ilana başvuruda bulunabilecekler. Buna göre, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

Kütahya Gediz Belediyesi memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mühendis, mimar, peyzaj mimar, şehir plancısı kadrosunda alım gerçekleştirecek. Belediye tarafından verilen ilandaki şartları taşıyan adaylar, en geç 30 Temmuz tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a) Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir. Adaylar başvuru belgelerini; b) Elektronik ortamda, Belediyemiz gediz@gediz.bel.tr e-posta adresine, Gediz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.