Ekonomi

Kredi kartları ile ilgili önemli açıklama!

Kredi kartlarına ilişkin olarak önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul İstatistik Ofisi kredi kartı kullanım verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yıl sonu itibariyle İstanbul’da bireysel kredi kartı harcamaları bir önceki yıla göre %20, Türkiye genelinde ise %23 arttı.

Türkiye’deki toplam bireysel kredi kartı harcamalarının %33’ünün gerçekleştiği İstanbul’da 2020 yıl sonu itibariyle bakıldığında bir önceki yıla göre bireysel kredi kartı harcamaları %20 arttı. Aynı dönemde Türkiye’de toplam bireysel kredi kartı harcamaları ise %23 arttı.

İstanbul’da 2020 yıl sonu itibariyle kredi kullanımı %33, takipteki alacaklar ise %10 arttı.

İstanbul’da 2020 yılında kredi kullanımı bir önceki yıla göre %33, tahsil edilemeyip takibe düşen krediler ise %10 arttı. Takipteki alacakların nakdi kredilere oranı 2020 yılında %4,8’e gerilerken kişi başına düşen nakdi kredi ise bir önceki yıla göre %30 artarak 90 bin 322 TL’ye yükseldi. Türkiye genelinde ise kredi kullanımı 2020 yılında bir önceki yıla göre %33 artarken takipteki alacaklar aynı seviyede gerçekleşti.

İstanbul’da tasarruf mevduatı miktarı 2020’de bir önceki yıla göre %28, altın mevduatı ise %106 arttı.
2019 yıl sonu itibariyle 615 milyar TL olan tasarruf mevduatı, 2020 yılının aynı döneminde %28 artarak 787 milyar TL’yi geçti, toplam mevduat içerisindeki döviz cinsinden mevduatın payı %59 oldu. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı %187’ye yükseldi. Kişi başına düşen tasarruf mevduat miktarı 2020’de %24 artarak 50 bin 713 TL oldu. Toplam altın mevduatında ise bir önceki yılın aynı döneminde 90 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 sonu itibariyle bankalarda tutulan değer 186 ton altına yükseldi.

İhtiyaç kredileri bir önceki yıla göre %49 arttı.

İstanbul’da 2020 yıl sonu itibariyle bir önceki yıla göre bakıldığında ihtiyaç kredileri %49 arttı. Aynı dönemde taşıt kredileri %69, konut kredileri ise %38 arttı. Türkiye genelinde ise bir önceki yıla göre ihtiyaç kredileri %48, taşıt kredileri %67, konut kredileri ise %40 arttı.

Tekstil ve tekstil ürünleri sektörlerinde kredi kullanımı bir önceki yıla göre %38 arttı.

İstanbul’da sektörel krediler açısından bakıldığında inşaat sektörü 2020’de en yüksek miktarda kredi kullanılan sektör olurken, oransal olarak en yüksek artış %38 ile tekstil ve tekstil ürünleri ve %37,5 ile finansal kuruluşlarda gerçekleşti. Aynı dönemde takibe düşen denizcilik sektörü kredileri %79 artarken takibe düşen inşaat sektörü kredileri ise %35 arttı. Finansal kuruluşların takibe düşen kredileri ise bir önceki yıl sonuna göre %9,3, tekstil ve tekstil ürünleri sektöründe ise takibe düşen krediler %7,5 azaldı.