EkonomiGündem

Kredi çekecek vatandaşlar dikkat! Artık değişti

Kredi çekmek isteyen vatandaşları ilgilendiren gelişme yaşandı. Yapılan yeni düzenlemeye göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapılarak Resmi Gazete’de yürürlüğe girdiği öğrenildi.

ASGARİ ŞARTLARDA DÜZENLEME

Bankaların, risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp hesaplanmasında kullanacakları kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde yapılan değişiklikle, finansal teminatların dikkate alınmasına yönelik asgari şartlarda düzenlemeye gidildi.

REPO İŞLEMLERİ İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLEBİLECEK

Bu kapsamda, borçlu veya borçlunun dahil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak dikkate alınamayacak. Buna karşın, borçlu tarafından ihraç edilen ve yönetmelikteki koşulları sağlayan teminatlı menkul kıymetler, repo işlemleri için teminat olarak gösterilebilecek.

Değişiklik öncesinde, repo işlemleri için sadece ipotek teminatlı menkul kıymetler teminat olarak kabul ediliyordu.