Personel Alımı

KPSS puan sıralamasına göre 9 farklı branştan sağlık personeli alımı yapılacak!

KPSS puan sıralamasına göre 9 farklı branştan sağlık personeli alımı yapılacak!

Adana Çukurova Üniversitesi yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, Üniversite Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralamasına göre 9 farklı branştan sağlık personeli alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları bugün (30 Aralık 2020) başladı ve 13 Ocak 2021’de sona erecek. Peki, hangi branşlardan sağlık personeli alınacak? Kadrolara gör belirtilenmiş başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Sağlık Personeli alımına ilişkin yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi;

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesinde), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 54 (ellidört) sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

KADROLARA GÖRE BAŞVURU ŞARTLARI

Çukurova Üniversitesi hastanesine hangi branşlardan personel alımı yapılacağına dair bilgiler aşağıda verilmiştir. Kadrolara göre başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibi olup tüm kadrolar için adayların 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

1 – İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun 43 hemşire alımı yapılacak.

2 – İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun 1 fizyoterapist alımı

3 – Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun 2 laborant alımı

4 – Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun sağlık teknikeri alımı

5 – Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak, (Patoloji Anabilim Dalı Kas Laboratuvarı ve İmmünfloresan Laboratuvarında çalıştırılmak üzere) 2 sağlık teknikeri alımı

6 – Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun 2 tekniker alımı

7 – Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun 1 tekniker alımı

8 – Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun 1 psikolog alımı

9 – İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon lisans programından mezun 1 Perfüzyonist alımı yapılacak.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. *Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. *Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. *Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. *2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işlemleri 30/12/2020 – 13/01/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir

COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ