Personel Alımı

KPSS 60 puanla büro personeli alınacak: Başvurular bugün başladı!

İş arayanlar için 2021 yılı içerisinde personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. En az KPSS 60 puanına sahip olanlar için ise yeni bir ilan yayınlandı. Söz konusu ilana göre hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, tekniker ve büro personeli kadrolarında personel alımı yapacak. Kadrolara yerleşmek için ise başvurular bugün başladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı. Üniversite tarafından verilen ilanda alımların, hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, tekniker ve büro personeli kadrolarında gerçekleşeceği bildirildi. Toplamda 32 personel alımı için başvurular bugün başladı.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adayların yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı esas alınacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, 30.09.2021 – 14.10.2021 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar öncelikle https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, (Başvurulan kadro için istenilen ilgili Kpss puanı doğru olarak girmek adayın sorumluluğunda olup yanlış girilen bilgilerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formu ve Beyan Formunu bilgisayar ortamında doldurarak çıktılarını alıp imzalandıktan sonra ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve başvurduğu unvanın nitelik şartlarında isteniyorsa deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adayların verdikleri beyanlar ile https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresine yükledikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. İş Talep Başvuru Formu (AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden yayımlanacaktır.) (İlgili form indirilip ıslak imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir.)

2. Beyan Formu (AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden yayımlanacaktır.) (İlgili form indirilip ıslak imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir.)

3. e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

6. Tecrübeyi gösteren belge (SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü ile İlgili Makama Belgesi)