Kamu

KPSS 50 puanı olanlar dikkat: Mühendis, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, itfaiye eri, zabıta memuru, tahsildar alımı yapılacak!

Belediye bünyesinde çalışmak isteyenler için yeni ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre, mühendis, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, itfaiye eri, zabıta memuru, tahsildar alımı yapılacak. İlandaki başvuru şartlarını sağlayan adaylar, 9 Temmuz 2021 ile 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığı KPSS puan şartıyla memur alımı yapacak. Zabıta memuru kadrosunda çalışmak isteyen adayların KPSS 50 puan şartını sağlaması gerekiyor. Peki, diğer kadrolar için kaç puan isteniyor? İşte başvuru şartları ve başvuru tarihi

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru ve itfaiye eri kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadrolarına başvuran adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.osmaneli.bel.tr) temin edilebilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

ı) Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadroları için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Memur alımı için adaylar, başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 09/07/2021- 14/07/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını;

aa) Elektronik ortamda belediyemiz osmaneli@osmaneli.bel.tr internet adresine,

ab) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus SÖYLET Cad. No: 34 adresine, (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır) yapabileceklerdir.

ac) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e) İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.