GündemKamu

Koronavirüs pandemisi dünyaya 26 milyon yıla mal oldu

Oxford Üniversitesi’nce yapılmış olan çalışmaya göre koronavirüs pandemisinin insan yaşamına maliyeti ortaya çıktı. 37 ülkeyi kapsayan araştırmanın çarpıcı sonuçları var.

Pandemi etkisinin ölçeğini değerlendirmek maksadıyla şimdiye dek yapılan en büyük çalışma gerçekleştirildi. Çalışmaya göre koronavirüs salgını geçtiğimiz sene 28 milyon yıla eş değer bir can kaybına sebep oldu.

Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı değerlendirme

37 ülkede toplamda kaybedilen yaşam yılları hesaplandı. Oxford Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada muazzam rakamlar görüldü. Çalışma, can kayıplarının sayısını ve gerçekleşme yaşını ölçtü ve koronavirüsün etkisinin şimdiye dek en ayrıntılı şekilde değerlendirilmesine imkan verdi.

Rakamlar daha da artabilir

Yapılan araştırma bulgularına göre birçok ülkenin yaşam beklentisinde meydana gelen önemli düşüşlerin yanında erken can kayıpların kaybedilen senelerin sayısını da arttırdığı söylendi. Veri eksikliğinden dolayı Afrika, Asya ve Latin Amerika’dan birçok ülkenin araştırmaya dahil edilmediği ve bu yüzden gerçek sonucun bunun da üzerinde olabileceği bilgisine yer verildi.