Gündem

Koronavirüs hakkında ‘yalan bilgi’ verene hapis cezası!

Ankara Valiliği, temaslı oldukları kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan Koronavirüs hastalarına Türk Ceza Kanunu kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verileceğini duyurdu.

Ankara Valiliği koronavirüs ile mücadele kapsamında bir dizi yeni karar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, temaslı kişilerin eksik, yanlış, yalan ya da yanıltıcı beyan verilmesi durumunda Türk Ceza Kanunu kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verileceğini duyurdu.

“KARANTİNAYI TERK EDEN YURDA”

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada “Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24/09/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. Kurulumuzun 31/07/2020 tarih ve 2020/65 sayılı kararıyla evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş, 17/08/2020 tarih ve 2020/68 sayılı kararıyla salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş 11/09/2020 tarih ve 2020/72 sayılı kararıyla da izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti” denildi.

“TEMASLILARA İLİŞKİN EKSİK BİLGİ VERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ”

Koronavirüs hastalarının eksik ya da yalan beyanlarda bulunduğunu tespit edildiğini belirtilen açıklamada, “Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarakbazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS

Türki Ceza Kanunu’nda resmi evrakta yalan beyanın suç olduğu belirtilen açıklama; “Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda, koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine, Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, oy birliği ile karar verildi” ifadeleriyle noktalandı.