Ekonomi

KİT çalışanlarının en düşük maaşları ne kadar oldu?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan sözleşmeli personelin en düşük maaşı ve aldıkları en yüksek net maaşları ne kadar oldu? KİT çalışanlarının maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar…

KİT ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri belli oldu. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, söz konusu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri tespit edildi. Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretleri, belirlenen en yüksek ücreti aşamayacak ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme’de belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemeyecek. Anılan personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacak.

Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemede ilgili kuruluşun yönetim kurulu yetkili olacak.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler

Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler birinci grup için en düşük 4 bin 36 lira, en yüksek 6 bin 985 lira olacak.

Sözleşmeli personele 3 yıl şartı

1 Ocak 2021’den sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Bu kural, geçmiş yıllarda da uygulanmıştı. Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışında olacak.

Yapılacak atamalar için 2021 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2022 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.

Teşebbüsler, 2021 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına vize ettirecek.