Ekonomi

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği uzatılıyor!

Binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Corona virüsü salgını sürecinde uygulamaya konulan kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinin Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay uzatılacağı iddia edildi.

Pandemi döneminde işçi ve işverenlerin mağdur olmaması için kısa çalışma ve nakdi ücret desteği uygulamaya konuldu. Ancak salgının devam etmesi nedeniyle ödeneklerde uzatma yapılıp yapılamayacağı merak ediliyordu. Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ile ilgili yeni kararı duyurdu. Nayır tarafından yapılan açıklamaya göre, kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinin Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay uzatılacak. Böylece Mart ve Nisan aylarında da işçi ve işverenler desteklerden faydalanmış olacaklar.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle işveren; e-Devlet üzerinden kısa çalışma başvurusu yapabilir.
Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden aşağıda sayılan belgelerin başvuru ekranına eklenmesi önem taşımaktadır.

• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile

• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler.
Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.