Genel

Kiracılar hangi durumlarda ev sahibi tarafından evden çıkartılabilir? Haklar neler?

Kiracılar ve ev sahiplerinin dikkatle okuması gereken bir haber… tahliye işlemlerinde taraflar hangi haklardan faydalanabiliyor? 

EV SAHİBİ KİRACISINI EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Kiracılar hangi durumlarda mal sahibi tarafından ikamet ettikleri evden çıkartılabileceklerini merak ederken ev sahipleri de bu konudaki haklarını öğrenmek istiyor. Peki ev sahibi kendisi kiraya çıkmak zorunda kalırsa kiracısını evinden çıkarabilir mi? 

Ev sahipleri ve kiracılar arasında zaman zaman evin tahliye edilmesi ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Kendisi kiraya çıkmak zorunda kalan ev sahipleri, bunu gerekçe göstererek kendi evlerinde oturan kiracılarını çıkarıp çıkaramayacaklarını merak ediyor. İşte Yargıtay’ın bu konuda verdiği karar.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bu konuyla ilgili yapılan başvuru sonucunda verdiği kararda şöyle dedi: “İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. Somut olayda; Taraflar arasında 30.11.2014 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dava, davacının oğlunun konut ihtiyacının doğmasına dayanmakta olup, ihtiyaçlının kirada oturduğuna ilişkin akit dosya arasında bulunmaktadır. Konut nedenine dayalı tahliye davalarında kirada oturan ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığının başlıca kanıtıdır. Dinlenilen davacı tanıklarının da ihtiyaç iddiasını doğruladıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda ihtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olduğunun kabulü icab eder. Mahkemece, ihtiyaç nedeniyle tahliye isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” 

EV SAHİBİ ZORUNLUK HALİNDE KİRACISINI EVDEN ÇIKARABİLİR

Buna göre gerçek ve zorunlu bir ihtiyaç durumunda devamlılık arz eden bir durum varsa, kiraya çıkma zorunluluğu doğan ev sahibi kiracısının evden çıkarabilir.

Bir yanıt yazın