Kamu

Kasko genel şartları nelerdir ve hangi araçları kapsar?

Kasko genel şartları nelerdir?” sorusunun cevabını merak ediyorsanız, kasko için genel şartların neler olduğunu, sigorta teminatı dışında kalan durumları, kaskonun hangi araçları kapsadığını, riziko halinde sigortalı ve sigortacının sorumluluklarını, prim ödemesi koşullarını, dava açma durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kasko Genel Şartları Nelerdir?

Kasko genel şartları neler olduğu Türkiye Sigortalar Birliği Kara Taşıtları Kasko Sigortası kapsamında açıklanmaktadır.egehaber.com Kasko genel şartları şu şekilde belirtilmektedir:

Kara aracının yanmaya maruz kalması,
Motorlu ve motorsuz araçlarla meydana gelen kazalar,
Aracın çalınması ya da kişilerin çalmaya yeltenmesi,
Sabit veya hareket halindeki cismin araca çarpması ya da aracın cisme çarpması,
Başka kişiler tarafından araçta kötü niyetle oluşturulan hasarlar.

Kasko teminatında yukarıdaki hallerden yalnızca birkaçı dâhil olabilmektedir. Dâhil olan durumlar poliçede ayrıntılı olarak belirtilmektedir. egehaber.com Bütün riziko durumları için geçerli olmayan sözleşmelerde “Dar Kapsamlı Kasko Sigorta Poliçesi” ibaresi bulunmaktadır.

Kasko Teminatı Dışında Kalma Halleri

Kasko genel şartları konusunda; Kasko kapsamının haricinde kalan durumlar şu şekildedir:

Terör eylemleri, biyolojik, kimyasal kirlenme sonucu meydana gelen hasarlar,
Poliçe kapsamı haricinde kalan elektronik ve mekanik donanımdan doğan zararlar,
Aracın bakımsız kalması sonucu hasar oluşması,
Uyuşturucu veya alkol alınmış olarak kullanılan araçta oluşan zararlar,
Düşman hareketleri, ayaklanma, her türlü savaş vb. durumlarda meydana gelen zararlar,
Nükleer sebeplerden ötürü doğan hasarlar.

Kasko Kapsamı İçerisindeki Kara Araçları

Sigorta kapsamına dâhil olan araçlar şu şekilde belirtilmektedir:

Motorlu taşıtlar,
Motorsuz taşıtlar,
Karavan,
İş Makinesi,
Romörk,
Lastik tekerlekli traktör.

Kasko Riziko Halinde Sigortalının Yükümlülükleri

Kasko genel şartları sonra kasko riziko halinde sigortalının görevleri şunlardır:

Riziko gerçekleşmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde sigortacıya bildirmek zorundadır.
Üçüncü kişilerin oluşturduğu zarar varsa kişilerin adresleri ve kimlikleri yetkili kuruluşa bildirilmelidir.
Rizikonun oluşmasındaki nedenler ve gerekli belgeler ayrıntılı olarak sigortacıya verilmelidir.
Hasar miktarının yazılı olarak şirkete bildirilmesi gerekmektedir.
Farklı sigorta poliçeleri yapılmışsa sigortacının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Kasko Riziko Halinde Sigortacının Sorumlulukları

Kasko riziko durumunda sigortacının yükümlülükleri şu şekilde belirtilmektedir:

Sigortalı kişi hasar bildirimi yaptıktan sonra 2 hafta içerisinde tazminat tutarının belirlenmesi gerekmektedir.
Hasar miktarında anlaşmazlık durumlarında hakem-bilirkişi devreye girmektedir.
Hakem-bilirkişinin görevi zararın belirlenmesi konusunda her türlü delili toplamaktır.
Kısmi hasar durumlarında hangi yaptırımların uygulanacağı da kasko genel şartları kapsamında sigortacının sorumlulukları arasındadır.

Kasko Prim Ödemesinin Koşulları

Kasko genel şartları araştırması yapanlar prim ödeme şartlarını da araştırıyorlar. Kasko prim ödeme şartları şunlardır:

Ödemeler poliçede belirtilen taksitli ya da nakit seçeneğine göre yapılmaktadır.
İlk ödemenin poliçe yürürlüğe girmeden önce yapılması gerekmektedir.
Ödenmeyen peşinat 30 gün içerisinde hala ödenmemişse sigorta sözleşmesi feshedilmektedir.
Prim ödemesi belirtilen vadelerde yapılmazsa 15 günü takiben sözleşme teminatı durdurulmaktadır.

Kasko Sigortacı Sigortalı Arasında Tebliğ Koşulları

Kasko genel şartları ve Kasko sigortacı sigortalı arasında haberleşme şartları şu şekilde belirlenmiştir:

Sigorta şirketi bildirimleri sigortalının ya da sigorta ettirenin güncel ikamet adresine göndermektedir.
Sigortalı ya da sigorta ettiren kişi bildirimlerini şirket merkezine, aracı acenteye noter ya veya taahhütlü yazıyla gönderebilmektedir.
Telgraf ya da imza yöntemiyle yapılan yazışmalar da taahhütlü mektup kategorisinde yer alır.

Kasko Dava Açma Şartları

Kasko davasının açılma koşulları sigortalı ve sigortacı anlaşmazlıklarından doğan durumlar için geçerli olmaktadır. Kasko genel şartları her iki taraf için sağlanmadığında anlaşmazlık çıkabilmektedir.egehaber.com Uyuşmazlık çözülemez ise davalar, sigortacı aleyhine olan durumlarda şu mahkemelerde görülmektedir:

Sigorta şirketinin bulunduğu yerdeki mahkemeler,
Sigorta sözleşmesine aracı olan acentenin ikamet ettiği yerdeki mahkemeler,
Rizikonun olduğu yerdeki mahkemeler.

Sigortalı ya da sigorta ettirenin aleyhine olan davalar ise ikametgâhının bulunduğu yerdeki ticaret davalarına bakan mahkemelerde görülmektedir.

Kaynak: egehaber.com