GündemPersonel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvuruları 22 Aralık’ta sona eriyor!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 08.12.2020 tarihinde DPB841332 ilan no ile personel alım ilanı yayınladı. İlana göre KTÜ Farabi Hastanesine sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Toplamda 38 personel alımı yapılacak olup başvurular 22 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.

Sağlık personeli alımına ilişkin kadro dağılımı, başvuru şartları, başvuru yeri ve diğer detaylar aşağıda verilmiştir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği tarafından yayınlanan personel alım ilanı detaylarında şu bilgilere yer verildi;

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  esaslar  ile  ek  ve  değişikliklerine  göre  istihdam  edilmek  üzere,  aşağıdaki  belirtilen  unvanlarda  yazılı  veya  sözlü  sınav yapılmaksızın “Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

KPSS ŞARTI

Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Ön Lisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

MÜRACAAT ŞEKLİ

Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası

2018 (Ortaöğretim) / 2020 ( Ön Lisans-Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

Nüfus cüzdanı örneği

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Not 1: Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2: Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların,

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ