Kamu

Kamuya mülakatsız 292 sözleşmeli personel alınacak!

İnönü Üniversitesi KPSS puan esasına dayanarak 292 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlanda belirtilen bölümlerden en az önlisans mezunu olanlar kadrolara başvuru yapabilecekler. Üniversite tarafından verilen ilana başvuruda bulunmak isteyenler en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İnönü Üniversitesi hemşire ve sağlık teknikeri kadrolarında olmak üzere 292 sözleşmeli personel alımı yapacak. 2018 yılı KPSSP3 puanına göre alım yapacak olan üniversite adaylara sözlü ve yazılı sınav uygulamayacak. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların 11 Eylül 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini şahsen tamamlamaları gerekiyor. Peki, üniversite kadrosuna alacağı adayların hangi şartları sağlamasını istiyor? İşte cevabı

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu Şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca Sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında iĢlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI

İlan Tarihi : 27/08/2020
Başvuru Bitiş Tarihi : 11/09/2020

BAŞVURU ŞEKLİ: Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Bakanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın hastalığının dikkate alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi
2. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

İLAN TAM METNİ İÇİNTIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler