Personel Alımı

Kamuya 4 bin TL üzerinde maaşla personel alınacak: Lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabilir!

Kamu kurumunda çalışmak isteyenler için yeni bir ilan yayınlandı. Buna göre, kamu kurumuna teknisyen, destek personeli, büro personeli, güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Kadrolara lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabilecek. Yayınlan ilanda yapılan maaş açıklamasında, birçok kadro için brüt ücretin 4 bin TL’nin üzerinde olduğu görüldü.

Gaziantep Üniversitesi teknisyen, destek personeli, büro personeli, güvenlik görevlisi kadrolarında personel alımı yapacak. Alımı yapılacak olan personeller sözleşmeli olarak istihdam edilecek. 15 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15 gün içinde gerçekleştirebilirler.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)

2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi

4- Kimlik Fotokopisi

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.