GündemKamu

Kamuda esnek çalışma dönemi pazartesi başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan, kamuda esnek çalışmaya yönelik genelge ardından önümüzdeki pazartesiden itibaren uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulaması başlıyor.

Genelgede açıklanan esnek çalışmaya göre, sağlık kurumları ihtiyacını karşılayacak sayıda personel bulunduracak. Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince düzenleme yapılacak.

Esnek çalışma düzeni illerde il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü ile toplum sağlık merkezi başkanı, hastanelerde ise başhekimliklerce belirlenecek. Esnek çalışma düzeninin nasıl uygulanacağı; sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu gibi faktörler göz önünde bulundurularak kararlaştırılacak. Dönüşümlü çalışması hususunda karar çıkan personel, fiilen göreve gelmediği sürede idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. İdari izinli sayılanlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin bilgisi haricinde görevli bulundukları bölgeyi terk edemeyecek. Esnek çalışma yöntemiyle çalışanlar kendilerine ihtiyaç duyulduğu takdirde görev başı yapmakla yükümlü olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede ise, okul yöneticilerinin, uzaktan eğitim planlamasını ve bakanlığın çalışma planını dikkate alarak, belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunacağı bir planlama yapacağı açıklandı. EBA canlı sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, okullarda hazırlanacak planlama doğrultusunda, teknik altyapı şartlarının uygun olması durumunda eğitim kurumlarında da yapılabilecek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu