GenelKamu

Kamu ve özel bankalarda 1 Mayıs tarihinden itibaren tamamen değişiyor!

Türkiye’de binlerce kişi bankacılık hizmetlerinden faydalanıyor. Bu nedenle herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Son yapılan düzenlemeler ile beraber 1 Mayıs tarihinden itibaren bankaların işleyişi değişecek. Uygulamaya sokulan yeni sistemle beraber hesap açmak isteyen vatandaşların banka şubelerine gitmesine gerek kalmayacak.

“Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre bankalar 1 Mayıs tarihinden itibaren bir çok işlemi dijital ortamda yapmaya başlayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların çalışma şekilleri ile ilgili yeni kararlar aldı. Söz konusu kararlara göre müşteriler birçok işlemini dijital ortam üzerinden gerçekleştirecek. Islak imzaya gerek kalmayan yeni sistemde hesap açmak isteyen vatandaşlar şubelere gitmek zorunda kalmayacak.

Resmi Gazete’de uzaktan kimlik tespiti ile ilgili sorumluluk için şu ifadeler kullanıldı:

Uzaktan kimlik tespiti için kullanılan çözümlerin kişiyi yanlış tespit riskini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamak bankanın sorumluluğundadır. Banka uzaktan kimlik tespiti ile kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izler. Bu kişilerce yapılan işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulanır. Kişilere ya da üçüncü bir tarafa yükümlülük doğuran işlemlerde itiraz halinde ispat yükümlülüğü bankadadır.

Bu Yönetmelikte yer alan şartlar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılması halinde BSEBY’nin kimlik doğrulamaya ilişkin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının gerekleri yerine getirilmiş sayılır.

Bankanın BSEBY’de ve bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uyum durumunun, şikâyetler ile sahtecilik veya dolandırıcılık teşkil edebilecek eylemlerin değerlendirilmesi neticesinde ve gerekli görülen diğer hallerde uzaktan kimlik tespiti kullanımını kısıtlamaya veya durdurmaya Kurul yetkilidir.