Kamu

Kamu kurumuna en az lise mezunu personel alımı yapılacak! Başvurular ne zaman ?

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, sürekli işçi alımı için ilan verdi. Üniversite tarafından verilen personel ilanında kadrolara en az lise mezunu olanları başvuruda bulunabileceği görüldü. KPSS şartı istemeyen ilana başvurular en geç 11 Eylül 2020 tarihine kadar online olarak gerçekleştirilebilecek. İşte ilan detayları…

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi koruma ve güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmetleri kadrolarında personel alımı yapacak. Güvenlik kadrosu için 18-35 yaş arasında olanlar başvuruda bulunabilirken, temizlik kadrosu için 18-40 yaş arasında olanlar başvuruda bulunabilecek. Kadrolar için belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07 Eylül 2020 – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirebilirler.

GENEL ŞARTLAR:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

7. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8. Ankara İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

9. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular (http://www.mgu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2020 – 11.09.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İLANLARA BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ.