Kamu

Kamu kurumuna en az ilkokul mezunu personel alınıyor! Başvurular sona eriyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi web adresi üzerinden Gazi Üniversitesinin bir ilanı yayımlandı. Bu ilanda en az ilkokul mezunu prsonel alımı yapılacağı ve başvuruların Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yapılacağı belirtildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda “Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi. Söz konusu ilanda ortaöğretim mezunu hastane hizmetlisi ve en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapılacağı ifade edildi.

BAŞVURU DETAYLARI 

İlana başvurular 14 Aralık’ta başladı ve 18 Aralık’ta sona erecektir. İlana başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak ve ya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden yapılabilecektir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 28.12.2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR 

İlana başvuru yapacak olan adaylarda Gazi Üniversitesi tarafından bazı şartlar arandığı belirtildi. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yayımlanan ilanda belirtilen şartlar ise şöyle oldu:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan için TIKLAYIN.