Genel

Kamu kurumu 342 sözleşmeli personel alımı için ilan verdi! Alımlarda sınav yapılmayacak

İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel istidamı için ilan verdi. Farklı mesleklerden alım yapacağını duyuran üniversite alımlarda 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınacağını belirtti. Peki, üniversite hangi kadrolarda alım yapacak? Başvuru şartları nelerdir?

İnönü Üniversitesi hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sağlık teknikeri kadrolarında personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular arasından seçilecek personellerin ‘2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın’ alımının yapılacağını açıkladı. Üniversite bünyesinde çalışmak isteyenler başvurularını 28 Mayıs 2020 ile 12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceği bildirildi.

HEMŞİRE

 

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

PSİKOLOG

Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak.

DİYETİSYEN

Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİST

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI

İlan Tarihi : 28/05/2020 Başvuru Bitiş Tarihi : 12/06/2020

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular https://personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme sonuçları 23.06.2020 tarihinde https://personelilan.inonu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler